TAILIEUCHUNG - Biên bản kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Việt Nam - Thỗ Nhĩ Kỳ

Biên bản kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp kinh tế thương mại Việt Nam - Thỗ Nhĩ Kỳ | BỘ NGOẠI GIAO Số 16 2009 SL-LPQT Hà Nội ngày 26 tháng 02 năm 2009 Biên bản kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban hỗn hợp kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ bản tiếng Anh ký tại An ka ra ngày 05 tháng 11 năm 2008. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hoàng Anh BIÊN BẢN KỲ HỌP LẦN THỨ 4 ỦY BAN HỖN HỢP KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THỔ NHĨ KỲ Phù hợp với Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại và kỹ thuật ký ngày 27 tháng 8 năm 1997 giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Căn cứ Biên bản Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 29 tháng 8 năm 2006 tại Hà Nội Việt Nam Được sự đồng ý của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sau đây gọi tắt là Ủy ban Hỗn hợp đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 4 từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 năm 2008 tại Ankara. Đoàn Việt Nam do Ngài Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu. Đoàn Thổ Nhĩ Kỳ do Ngài Hayatti Yazici Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu. Thành phần của Đoàn Việt Nam và Đoàn Thổ Nhĩ Kỳ được liệt kê tương ứng trong Phụ lục I và Phụ lục II. Trong thời gian ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có các cuộc gặp xã giao với Ngài Kursad Tuzmen Quốc vụ khanh Thổ Nhĩ Kỳ và Ngài Zafer Caglayan Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Tại phiên toàn thể Trưởng đoàn hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế của hai nước trong thời gian qua và kiểm điểm lại kết quả hợp tác trong một số lĩnh vực đã thỏa thuận kể từ Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp và đề ra phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên hài lòng ghi nhận tổ chức Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    3    0    11-08-2020
9    7    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
13    3    0    11-08-2020
2    3    0    11-08-2020
7    23    0    11-08-2020
17    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0