TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 11: Làm việc với Windows PE

Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu việc tạo các CD khởi động tùy chỉnh có chứa Windows PE. Sau đó trong các phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng CD này để khởi động hệ thống phần cứng mới lắp đặt để chúng ta có thể cài đặt Windows Vista trên đó bằng cách kết nối với một mạng chia sẻ có các file cài đặt của Vista đã được lưu – hay nói một cách khác là thực hiện triển khai image của Vista trên mạng | Triển khai Vista - Phần 11 Làm việc với Windows PE Nguồn Mitch Tulloch Quảng trị mạng - Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về Windows Preinstallation Environment Windows PE cùng với những gì có thể thực hiện và được sử dụng cho Windows PE. Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu việc tạo các CD khởi động tùy chỉnh có chứa Windows PE. Sau đó trong các phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng CD này để khởi động hệ thống phần cứng mới lắp đặt để chúng ta có thể cài đặt Windows Vista trên đó bằng cách kết nối với một mạng chia sẻ có các file cài đặt của Vista đã được lưu - hay nói một cách khác là thực hiện triển khai image của Vista trên mạng. Để tạo một CD khởi động Windows PE chúng ta cần đĩa DVD Windows Vista Service Pack 1. Có một số phiên bản Windows PE ở đây. Cụ thể Windows PE được xây dựng trên Windows XP kernel Windows PE được xây dựng trên Windows Vista RTM kernel và Windows PE được xây dựng trên Windows Vista SP1 kernel cũng tương tự như Windows Server 2008 kernel. Chính vì vậy nếu bạn muốn triển khai cả Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 thì bạn cần sử dụng phiên bản mới nhất của Windows PE phiên bản điều này có nghĩa bạn cần một máy tính kỹ thuật viên có cài đặt Windows Automated Installation Kit Windows AIK phiên bản . Cuối cùng là cần một CD burner và một phần mềm gurn CD của một hãng thứ ba nào đó để bạn có thể burn file Windows PE .iso tùy chỉnh. Bây giờ là lúc thực hiện. Tạo một CD khởi động Windows PE tùy chỉnh Đăng nhập vào máy tính kỹ thuật viên của bạn chúng tôi sẽ dụng một máy tính chạy hệ điều hành Windows Server 2003 đã cài đặt Windows AIK và kích Start All Programs Microsoft Windows AIK Windows PE Tools Command Prompt. Như thể hiện trong hình 1 thao tác này của bạn sẽ mở cửa sổ Windows PE Tools Command Prompt window với thư mục hiện hành là C Program Files Windows AIK Tools PETools. Hình 1 Windows PE Tools Command Prompt trên máy tính kỹ thuật viên Đánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN