TAILIEUCHUNG - Phát thanh mới

- Sử dụng các phương tiện lời nói, tiếng động và âm nhạc để khởi gợi trí tưởng tượng cuả người nghe, tạo nên bức tranh muôn màu cuả thế giới hiện thực trước mặt họ. - Viết như bạn đang nói cho một người bạn, nên tạo không khí gần gũi, thân mật và thuyết phục, khác hẳn với ghi chú trước đây thường đặt trước bàn cuả phát thanh viên: Chú ý! bạn đang nói cho hàng triệu người nghe. - Nên viết ngắn gọn giản dị, cụ thể với vốn từ vựng và phong cách giao tiếp hàng ngày. | Phát thanh mới I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT CHO PHÁT THANH 1. VIẾT CHO NGƯỜI NGHE - Sử dụng các phương tiện lời nói tiếng động và âm nhạc để khởi gợi trí tưởng tượng cuả người nghe tạo nên bức tranh muôn màu cuả thế giới hiện thực trước mặt họ. - Viết như bạn đang nói cho một người bạn nên tạo không khí gần gũi thân mật và thuyết phục khác hẳn với ghi chú trước đây thường đặt trước bàn cuả phát thanh viên Chú ý bạn đang nói cho hàng triệu người nghe. - Nên viết ngắn gọn giản dị cụ thể với vốn từ vựng và phong cách giao tiếp hàng ngày cuả công chúng nghe đài không dài dòng và nhất là không làm phức tạp vấn đề. 2. NGUYÊN TẮC VIẾT CHO PHÁT THANH - Sự giản dị ngắn gọn tránh những từ ngữ dài phức tạp sáo rỗng hay pi hội thoại đơn giản hoá từ ngữ bất cứ chỗ não có thể được phải luôn luôn giữ cho câu ngắn và đơn giản. Một trong những nguyên tắc vàng được đặc biệt sử dụng trong thời sự và tin tức là mỗi ý một câu câu ngắn ý rõ. Nên viết câu ngắn gọn nhưng nếu tất cả các câu đều ngắn thì nghe lại có thể cảm thấy đơn điệu vì vậy nên viết các câu có độ dài gắn khác nhau một tác phẩm phát thanh có thể tạo ra tiết tấu bằng cách kết hợp giữa các câu ngắn câu vừa và câu hơi dài. Muốn đạt được điều đó cố gắng tuân theo điều gợi ý đơn giản sau nghĩ cho hết câu rồi hãy viết tức là hãy gạch đầu dòng những ý cần thiết trước dừng bắt đầu viết ngay sắp xếp lại các chi tiết dữ kiện trong suy nghĩ rồi hãy đọc thông tin nó lên. Viết ngắn nói ngắn được coi như một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại cuả loại hình báo nói. 3. NÓNG NỔI THÂN MẬT ưu thế lớn nhất cuả phthanh so với báo in là tính nóng hổi tức thời. Tất cả những thông tin trên sóng cần tạo ra cảm giác là đang xảy ra vừa mới xảy ra. 1 Viết cho đài phát thanh không phải để biện thuyết hùng hồn mà phải thân mật. Tuy nhiên trong các bản tin cách viết có thể hơi nghiêm chỉnh về hình thức hơn là lối hội thoại thông thường nhưng cũng không được cứng như lối viết cho báo in. Lời nói chuyện bình thường đơn giản hàng ngày bao giờ cũng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    11-08-2020
17    2    0    11-08-2020
20    23    0    11-08-2020
22    5    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0