TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 10: Giới thiệu về Windows PE

Hãy tóm tắt lại những gì chúng ta đã được giới thiệu trong loạt bài về triển khai Vista cho đến thời điểm này. Đầu tiên chúng ta đã bắt đầu bằng cách kiểm tra Windows Automated Installation Kit hoặc Windows AIK. Sau đó là xem xét cách làm việc của Windows Setup, tập trungđặc biệt vào tìm hiểu 7 configuration passes cài đặt khác nhau. | Triển khai Vista - Phần 10 Giới thiệu về Windows PE Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Hãy tóm tắt lại những gì chúng ta đã được giới thiệu trong loạt bài về triển khai Vista cho đến thời điểm này. Đầu tiên chúng ta đã bắt đầu bằng cách kiểm tra Windows Automated Installation Kit hoặc Windows AIK. Sau đó là xem xét cách làm việc của Windows Setup tập trungđặc biệt vào tìm hiểu 7 configuration passes cài đặt khác nhau. Tiếp đến chúng ta đã chuyển sang xem xét về các kịch bản triển khai và tìm hiểu về công cụ Sysprep trong việc hỗ trợ các kịch bản như thế nào. Sau đó đã giới thiệu về Windows System Image Manager hoặc Windows SIM một công cụ bạn có thể sử dụng để tạo các answer file cho việc tự động trong quá trình cài đặt. Ba phần tiếp sau đó đã giới thiệu cho các bạn về quá trình tạo một answer file cơ bản để tự động hoá quá trình cài đặt gồm có Windows Welcome- thứ bạn có thể sử dụng để thực hiện một cài đặt tự động cho Vista bằng DVD sản phẩm cùng với ổ USB gồm có answer file của bạn. Cài đặt tự động từ phương pháp DVD đôi khi được gọi là khởi động từ DVD rất hữu ích nếu bạn chỉ cài đặt một vài máy tính tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có rất nhiều máy tính và lại muốn cài đặt chúng một cách nhanh nhất có thể thay vì cài đặt lần lượt từng chiếc một Đến lúc này chúng ta sẽ chuyển sang một triển khai khác trên mạng - cần các công cụ bổ sung để thực hiện công việc này. Công cụ đầu tiên mà chúng ta cần ở đây được gọi là Windows Preinstallation Environment hay Windows PE và đó cũng là những gì mà chúng ta sẽ bắt đầu xem xét trong phần này. Sau đó khi chúng ta đã hiểu và thân thiện về WinPE và cách bạn có thể sử dụng nó để thực hiện cài đặt mạng cho Vista chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng Windows Deployment Services để giúp đơn giản hóa nhiệm vụ cài đặt trong mạng máy tính của bạn. Windows PE là gì Về cơ bản Windows PE chính là một phiên bản tối thiểu của Windows mà bạn có thể sử dụng để khởi động trên một hệ thống mới một máy tính mới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN