TAILIEUCHUNG - Tiểu luận Kinh tế lượng đề tài: Mô hình hồi quy bội

Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp | Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài Mô hình hồi quy bội Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội 1 .Xây dựng mô hình .Giới thiệu Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng ví dụ độ tuổi mức độ lạc quan vào nền kinh tế nghề nghiệp. Vì thế chúng ta cần bổ sung thêm biến giải thích biến độc lập vào mô hình hồi quy. Mô hình với một biến phụ thuộc với hai hoặc nhiều biến độc lập được gọi là hồi quy bội. Chúng ta chỉ xem xét hồi quy tuyến tính bội với mô hình tuyến tính với trong tham số không nhất thiết tuyến tính trong biến số. Mô hình hồi quy bội cho tổng thể Y1 P1 p 2X2 i P3X3 1 . P kXk i S1 Với X2 i X3 i . Xk i là giá trị các biến độc lập ứng với quan sát i p2 p2 p3 . pk là các tham số của hồi quy si là sai số của hồi quy Với một quan sát i chúng ta xác định giá trị kỳ vọng của Yi e y X s Pi p2X2J p3X3_i . p kXu . Ý nghĩa của tham số Các hệ số p được gọi là các hệ số hồi quy riêng arr X s J pm dXm pk đo lường tác động riêng phần của biến Xm lên Y với điều kiện các biến số khác trong mô hình không đổi. Cụ thể hơn nếu các biến khác trong mô hình không đổi giá trị kỳ vọng của Y sẽ tăng pm đơn vị nếu Xm tăng 1 đơn vị. . Giả định của mô hình Sử dụng các giả định của mô hình hồi quy hai biến chúng ta bổ sung thêm giả định sau 1 Các biến độc lập của mô hình không có sự phụ thuộc tuyến tính hoàn hảo nghĩa là không thể tìm được bộ số thực À1 À2 . Àk sao cho Ầ1 Ầ 2X2 i Ầ 3X3 i . Ầ kXk i 0 với mọi i. Giả định này còn được được phát biểu là không có sự đa cộng tuyến hoàn hảo trong mô hình . 2 Số quan sát n phải lớn hơn số tham số cần ước lượng k. 3 Biến độc lập Xi phải có sự biến thiên từ quan sát này qua quan sát khác hay Var Xi 0. lượng tham số của mô hình hồi quy bội hồi quy mẫu và ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
26    4    0
TÀI LIỆU HOT
17    21    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN