TAILIEUCHUNG - Trong thể loại Ký có Ký báo chí và Ký văn học

Ký là một trong các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật, được nhiều người sử dụng trong sáng tác văn học và làm báo. Tuy nhiên, phân biệt hai thể loại này là khá khó nhưng rất cần thiết cho việc viết báo. Trước tiên, thể loại Ký có nhiều đặc điểm lớn sau: - Ký phản ánh những vấn đề, sự kiện, con người có thật, điển hình, luôn cố gắng đảm bảo tính chân thực, chính xác của nội dung. - Ký có hình thức co giãn thể loại linh hoạt, giọng điệu phong phú. - Cái tôi trần thuật trong thể. | Môn Các thê loại báo chí chính luận - nghệ thuật Đề bài Trong thể loại Ký có Ký báo chí và Ký văn học. Hãy phân biệt hai loại Ký này. Ký là một trong các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật được nhiều người sử dụng trong sáng tác văn học và làm báo. Tuy nhiên phân biệt hai thể loại này là khá khó nhưng rất cần thiết cho việc viết báo. Trước tiên thể loại Ký có nhiều đặc điểm lớn sau - Ký phản ánh những vấn đề sự kiện con người có thật điển hình luôn cố gắng đảm bảo tính chân thực chính xác của nội dung. - Ký có hình thức co giãn thể loại linh hoạt giọng điệu phong phú. - Cái tôi trần thuật trong thể loại Ký báo chí là nhân chứng thẩm định hiện thực. Những đặc điểm trên đã tạo cho Ký một diện mạo riêng tiếng nói riêng trong văn học và báo chí. Cũng chính những đặc điểm này đã giúp cho Ký tạo ra một kênh giao tiếp riêng đối với công chúng. Xung quanh sự tồn tại và phát triển của Ký nói chung đã từng có nhiều ý kiến tranh luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra Ký có phải là văn học không Trong Ký có hư cấu không Nếu là văn học Ký đứng ở vị trí nào trong hệ thống Đặc trưng của các thể Ký là gì Liệu có nên phân chia thành Ký văn học và Ký báo chí không . Trong quá trình giải quyết những câu hỏi trên có nhiều phương pháp khác nhau. Có người căn cứ vào phương thức biểu hiện và chất liệu kết cấu để chia ký thành ba loại ký tự sự ký trữ tình và ký chính luận. Lại có người căn cứ vào bút pháp và đối tượng được phản ánh để chia ký thành hàng chục thể loại như phóng sự ký sự tuỳ bút hồi ký truyện ký nhật ký du ký bút ký chính luận tản văn. .Về đặc trưng của Ký quan điểm hầu như vẫn chưa thống nhất. Có người cho rằng đặc trưng ấy là ở chỗ do Ký viết về người thật việc thật. Đứng trước câu hỏi liệu có nên phân chia thành Ký văn học và Ký báo chí hay không đã từng có những quan niệm trái ngược nhau. Có ý kiến cho rằng sự phân chia đó là cần thiết. Tuy nhiên cơ sở phân chia lại ở chất lượng nghệ thuật. Theo quan điểm này thì ký báo chí là những bài ký có chất lượng nghệ thuật thấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    11    0    09-08-2020
5    2    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0