TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 3246/CT-BNN-PC

Chỉ thị số 3246/CT-BNN-PC về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG nghiệp VÀ Phát triển nông THÔN Số 3246 CT-BNN-PC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÂN BÓN THUỐC THÚ Y VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Thời gian qua công tác quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi bao gồm cả thức ăn nuôi trồng thủy sản phân bón thuốc thú y bao gồm cả thuốc thú y thủy sản và thuốc bảo vệ thực vật đã được các cấp các ngành địa phương quan tâm và có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên chất lượng một số mặt hàng thức ăn chăn nuôi phân bón thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật còn thấp. Đặc biệt thời gian gần đây lợi dụng tình hình giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp còn nhiều bất cập một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã đưa ra thị trường một số lượng lớn thức ăn chăn nuôi phân bón thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng hàng giả gây thiệt hại cho người nông dân và bức xúc trong dư luận xã hội một số ít nông dân do hám lợi đã cố ý sử dụng chất kích thích sinh trưởng các chất cấm sử dụng vào sản xuất trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm môi sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Một trong những nguyên nhân của tồn tại trên là do công tác tổ chức chỉ đạo quản lý kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi phân bón thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức hình thức và mức xử phạt chưa nghiêm đối với người vi phạm. Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi phân bón thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ quyền lợi lợi ích của người nông dân người tiêu dùng đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân doanh nghiệp vi phạm cố ý làm trái với quy định của pháp luật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương đơn vị thuộc Bộ doanh nghiệp nông nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện các nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0