TAILIEUCHUNG - Chiết cành cây sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép

Trên cây sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép đã chọn, chọn những cành có đường kính khoảng 1,5-2 cm, có 3-4 nhánh nhỏ, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, mọc thẳng đứng hoặc hơi xiên một góc 45 độ (để sau này bộ rễ ra đều ở 4 phía trong bầu chiết, khi trồng rễ sẽ phân bố đều xung quanh gốc). | Ấ . A 1 Ä Ä Ä A 1 À 1 r Chiêt cành cây sâu riêng cơm vàng sữa hạt lép Nguồn Trên cây sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép đã chọn chọn những cành có đường kính khoảng 1 5-2 cm có 3-4 nhánh nhỏ khỏe mạnh không bị sâu bệnh mọc thẳng đứng hoặc hơi xiên một góc 45 độ để sau này bộ rễ ra đều ở 4 phía trong bầu chiết khi trồng rễ sẽ phân bố đều xung quanh gốc . Vị trí chiết cách ngọn cành khỏang 0 7-0 8 mét nếu dài được 1 mét càng tốt . Tại vị trí chiết dùng dao sắc mỏng khấc một khoanh vỏ dài 3-4cm. Bóc bỏ lớp vỏ chỗ khấc cạo sạch lớp nhớt tượng tầng còn bám trên phần gỗ lấy lá chuối hoặc chính lá sầu riêng bao quanh chỗ vừa khấc để chỗ khấc không bị khô. Khỏang 1 tuần sau mở lá nếu thấy chỗ khấc không bị chạy chỉ liền da nối liền hai mép khấc với nhau thì tiến hành bó bầu. Nếu thấy chỗ khấc có hiện tượng chạy chỉ tức có những đường vỏ chạy nối liền từ mép khấc trên xuống mép khấc dưới thì dùng dao cạo sạch hết đường chỉ này rồi mới bó bầu. Trước khi bó bầu dùng vải nilon cắt nhỏ thành từng băng rộng khỏang 1 5 cm quấn chặt từ giữa chỗ khấc trở xuống đến kín hết mép khấc ở phía dưới để tránh không cho chỗ khấc bị liền da sau này nếu bị liền da thì nhánh chiết rất ít hoặc không ra rễ . Nguyên liệu dùng để bó bầu có thể dùng nhiều loại khác nhau như tro trấu cũ dồn vào trong các bao xác rắn ngâm nước qua một đêm để ráo nước hoặc cám xơ dừa trộn với tro trấu theo tỷ lệ 7 3 phun nước cho nguyên liệu vừa đủ ẩm. Muốn biết nguyên liệu đủ ẩm hay chưa thì dùng tay bốc một nắm nguyên liệu bóp chặt nếu thấy nước hơi rịn ra kẽ tay là vừa đủ ẩm. Nên dùng bao nilon loại trong để bó bầu sau này sẽ dễ kiểm tra sự phát triển của bộ rễ trong bầu . Kích thước của bầu dài khỏang 10 cm đường kính khỏang 8 cm. Sau khi bó phải buộc chặt hai đầu của bầu để nước mưa nước tưới không xâm nhập được vào bên trong làm bầu chiết khó ra rễ hoặc bị hư bộ rễ nếu nước đọng bên trong qúa nhiều. Khi thấy bầu đã ra nhiều rễ phụ rễ tre và màu sắc của rễ đã chuyển từ màu trắng sang màu hơi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN