TAILIEUCHUNG - Kinh Nghiệm Trồng Đỗ Đen

Cách làm đất và chọn đất: - Đỗ đen thích nghi với các loại đất tơi xốp, không qúa ẩm ướt Cách làm đất: - Cày hoặc cuốc lật đất phơi khô, rồi bừa hoặc đập nhỏ đất, nhặt sạch và đánh luống với chiều rộng 1,2 m, cao 35 cm, dài tùy thuộc vào diện tích đất vườn. | Kinh Nghiệm Trồng Đỗ Đen Nguồn Cách làm đất và chọn đất - Đỗ đen thích nghi với các loại đất tơi xốp không qúa ẩm ướt Cách làm đất - Cày hoặc cuốc lật đất phơi khô rồi bừa hoặc đập nhỏ đất nhặt sạch cỏ và đánh luống với chiều rộng 1 2 m cao 35 cm dài tùy thuộc vào diện tích đất vườn. Cách chọn giống - Chọn hạt to tròn đều to bằng nhau vỏ mịn không sước Cách trồng - Sẻ rãnh ngang luống cách đều nhau 25 cm sâu 10 cm rộng 15 cm. - Lớp đầu tiên trong rãnh lót 1 lớp trấu rồi cho lân rắc đều lên và phủ kín đất tơi xốp cuối cùng bỏ hạt giống cách đều nhau từ 10 - 15 cm rồi lấp rơm phủ lên luống cho kín Mục đích hạt chóng nảy mầm vừa không cho chim kiến tha hạt đi vừa làm cho cỏ chậm phát triển và giữ độ ẩm cho đất . Làm cỏ và chăm sóc - Khi dây đỗ mọc dài 20 cm thì làm cỏ đợ 1 và vun gốc khi dây dài 40 - 45 cm thì cắt hết ngọn đến khi được 2 tháng thì làm cỏ đợt 2. - Sau khi cây ra quả v à quả thật già thì tiến hành thu hoạch - Kiểm tra thăm vườn nếu phát hiện sâu bệnh thì mua thuốc về phun - Sâu bệnh Thường hay có dệp ăn lá hoa quả sâu cuốn lá nhỏ - phun Bassa ofatox pattac Hoạch toán chi Stt Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Cày bừa Công 2 Làm luống Công 3 Giồng kg 10 Làm cỏ Công 2 Thu hoạch Công 5 Tổng chi Thu m2 thu được 150 kg h ạt đ kg đ Thu - Chi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT