TAILIEUCHUNG - Quy luật về tính linh hoạt trong kinh doanh

Đây có thể coi là một phát hiện quan trọng khi thực hiện việc nghiên cứu về các cá nhân thành đạt. Khi đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân và lập kế hoạch thực hiện, bạn thường có ý tưởng khá rõ ràng về những gì cần làm để đạt được những điều mình muốn. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng theo đúng như những dự định, chuẩn bị của bạn. Thay đổi luôn tiềm ẩn trong quá trình thực hiện và những thay đổi ấy có thể đòi hỏi bạn phải điều. | 1 V Ă Ă À r 1 1 1 1 À À 1 1 1 1 Quy luật vê tính linh hoạt trong kinh doanh Đây có thể coi là một phát hiện quan trọng khi thực hiện việc nghiên cứu về các cá nhân thành đạt. Khi đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân và lập kế hoạch thực hiện bạn thường có ý tưởng khá rõ ràng về những gì cần làm để đạt được những điều mình muốn. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng theo đúng như những dự định chuẩn bị của bạn. Thay đổi luôn tiềm ẩn trong quá trình thực hiện và những thay đổi ấy có thể đòi hỏi bạn phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu của mình. Người sáng tạo và lạc quan nhất là người luôn cởi mở linh hoạt và dễ dàng thích nghi khi đối diện với những thay đổi liên tục và không thể tránh được trong cuộc sống. Hệ quả thử nhất Sự chịu đựng và thất vọng thường là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi sai đường. Bạn hãy tổ chức tư duy và cách làm việc như một việc lập trình viên máy tính. Sau khi xây dựng hoàn tất một chương trình phần mới lập trình viên biết rằng chương trình vẫn còn nhiều lỗi vì xác xuất chương trình phần mềm làm việc hoàn hảo ngay trong lần chạy đầu tiên là rất thấp. Tuy nhiên anh chấp nhận điều này như một thực tế hiển nhiên và vẫn cứ cho chạy thử nghiệm chương trình rồi sau đó mới bắt đầu rà soát lại toàn bộ từng chi tiết để khắc phục những khiếm khuyết đến khi chương trình hoạt động suôn sẻ. Tương tự bất cứ khi nào bạn cảm thấy kết quả đạt được vẫn không như mong muốn hoặc kế hoạch của bạn tiến triển chậm chạp dù đã cố gắng rất nhiều bạn hãy dừng lại và kiểm tra tổng thể. Hãy đảm bảo rằng bạn đang đi đúng định hướng mục tiêu và áp dụng chiến lược phù hợp. Nếu cần thiết hãy thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Đừng nhìn nhận sự việc bằng cái tôi cá nhân mà hãy tập trung quan tâm đến những điều thỏa đáng hơn để bạn có thể khắc phục sai sót tự tin bước về phía trước. Hệ quả thứ hai Bạn sẽ không còn cảm thấy ràng buộc nếu có nhiều giải pháp lựa chọn được triển khai hoàn hảo. Việc phát triển những giải pháp thay thế khi giải pháp đầu tiên không thành công sẽ đem .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN