TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm trồng củ từ

Làm đất: Cày ải khoảng 15 ngày, bừa cho đất vỡ nhỏ tơi sốp sạch cỏ đó đánh luống cao 30cm, rộng 60cm. Diện tích 1000m2 Thời gian: 4-5 tháng thì thu hoạch.( trồng tháng 8,9 thu hoạch tháng 11,12 hàng năm). | Kinh nghiệm trông củ từ Nguồn Làm đất Cày ải khoảng 15 ngày bừa cho đất vỡ nhỏ tơi sốp sạch cỏ đó đánh luống cao 30cm rộng 60cm. Diện tích 1000m2 Thời gian 4-5 tháng thì thu hoạch. trồng tháng 8 9 thu hoạch tháng 11 12 hàng năm . Chọn giống Chọn củ nhỏ bằng đầu ngón tay cái củ không bị sứt mẻ không bị sâu bệnh. Cách trồng -Trước khi trồng bón lót phân chuồng đã ủ hoai mục chộn lẫn với phân lân. - Trồng theo rãnh 30cm bỏ 1 củ. Chăm sóc Làm cỏ xới xáo vun gốc khi cây cao khoảng 20cm chặt cây làm giàn 1 gốc 1 giàn. Nếu trường hợp đất quá khô thì phải tưới nuớc giữ độ ẩm cho củ mọc mầm và lên cây củ tốt. Kết quả thu hoạch Năng suất đạt 1 tấn 1000m2 mỗi gốc bình quân 1 5kg - 2 kg. Tổng bán được 1000kg X 2000 1 kg 2000 000đ Trừ giống 220 kg x 3000đ Mua phân bón 200kg x Tổng chi phí Lãi 1 142 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN