TAILIEUCHUNG - Quản lý thời gian một cách hiệu quả khi bán hàng

Nếu bạn không có đủ thời gian cho quá trình bán hàng, điều này sẽ buộc bạn phải tìm cách tái sắp xếp, tổ chức lại công việc để giảm thiểu các hoạt động làm lãng phí thời gian. Chúng ta đều biết gốc rễ của việc quản lý thời gian là chỉ “làm những việc cần làm”, nhưng làm thế nào để có thể thực hiện được phương châm này? Trong hoạt động bán hàng, trọng tâm của việc quản lý thời gian chính là sự lựa chọn công việc. Làm những việc có giá trị nhất trong khoảng thời gian. | Quản lý thời gian một cách hiệu quả khi bán hàng Igh URGENCY Low LU 1 2 Urgent and important Important not urgent Do It now Decide when to do it 4 3 Urgent not important Not important not urgent Delegate t Dump it I Nếu bạn không có đủ thời gian cho quá trình bán hàng điều này sẽ buộc bạn phải tìm cách tái sắp xếp tổ chức lại công việc để giảm thiểu các hoạt động làm lãng phí thời gian. Chúng ta đều biết gốc rễ của việc quản lý thời gian là chỉ làm những việc cần làm nhưng làm thế nào để có thể thực hiện được phương châm này Trong hoạt động bán hàng trọng tâm của việc quản lý thời gian chính là sự lựa chọn công việc. Làm những việc có giá trị nhất trong khoảng thời gian hữu hạn của mình chính là điều mà bạn phải đạt được. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn không cách nào khác ngoài việc bạn phải dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động bán hàng. Nhưng một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ vì vậy chìa khoá chính ở chỗ làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn. Đối với những nhân viên bán hàng bận rộn làm việc thông minh hơn đồng nghĩa với việc dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc số một của bạn - bán hàng - và bỏ đi những nhiệm vụ kém phần quan trọng hơn. Để nắm bắt tốt nhất thực tế bạn đang sử dụng thời gian như thế nào hãy ghi chép. Việc này có thể được thực hiện vào 10 phút cuối ngày. Theo định kỳ hàng tuần bạn xây dựng một bản thống kê các hoạt động theo giờ. Nghe có vẻ khá vất vả Sự thực là vậy nhưng nó vô cùng hữu ích. Vào cuối mỗi tuần bạn có thể bất ngờ vì những kết quả phát hiện ra. Nếu muốn có thêm thời gian cho hoạt động bán hàng thì chỉ có cách duy nhất là tống khứ tất cả những nhiệm vụ không quan trọng đã lấy đi mất thời gian vàng bạc của bạn. Một trong những phương châm phổ biến nhất là đừng làm tốt những gì mà bạn không cần thiết phải làm. Dưới đây là một vài cách thức đơn giản để bạn có thêm thời gian cho công việc bán hàng Chuấn bị kế hoạch cho hoạt động bán hàng từ trước Đừng để đến đầu giờ sáng mới lên kế hoạch trong ngày. Tốt nhất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT