TAILIEUCHUNG - Cách quản lý mạng wifi trong Windows 7

Cách quản lý mạng wifi trong Windows 7 Cách quản lý mạng không dây trong Windows 7 Nếu bạn có card mạng không dây được cài đặt, một icon của mạng sẽ được hiển thị trong khay hệ thống của Windows. Bạn có thể kích vào icon này để hiển thị những mạng đang có và truy cập nhanh vào Network and Sharing Center. Trong network and sharing center, “điểm đỗ” đầu tiên là màn hình quản lý mạng không dây. Để truy cập, kích vào Manage wireless networks ở bên trái bảng | Cách quản lý mạng wifi trong Windows 7 Cách quản lý mạng không dây trong Windows 7 Nếu bạn có card mạng không dây được cài đặt một icon của mạng sẽ được hiển thị trong khay hệ thống của Windows. Bạn có thể kích vào icon này để hiển thị những mạng đang có và truy cập nhanh vào Network and Sharing Center. Trong network and sharing center điểm đỗ đầu tiên là màn hình quản lý mạng không dây. Để truy cập kích vào Manage wireless networks ở bên trái bảng. . Net. Network Control Panel Home Manage wireless networks Change adapter settings Change advanced sharing settings i OO GL-GC-iri------------ Ngoài ra bạn có thể truy cập màn hình này từ menu Start bằng cách gõ manage wireless trong mục tìm kiếm và kích vào đường dẫn Manage wireless networks. Giờ đây màn hình Manage Wireless Networks sẽ hiển thị. Những mục được liệt kê tại đây là những mạng không dây Windows 7 đã kết nối tới và lưu lại dữ liệu kết nối lại. Tại đây bạn có thể thực hiện được rất ít việc ví như Chỉnh sửa mạng ưu tiên bằng cách di chuyển mạng lên hoặc xuống trong danh sách. Chỉnh sửa thuộc tính adapter Thêm mạng mới Loại bỏ mạng đang có Chỉnh sửa các loại profile Nếu có nhiều người dùng trong cùng một máy tính và bảo mật là một vấn đề điều đầu tiên bạn nên làm là kích vào Profile types và chỉnh sửa các cài đặt tại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0