TAILIEUCHUNG - MÔN PHÁT THANH

Cuộc sống ngày nay ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Đó là một sự phản ứng đối với những tháng năm trì trệ, dậm chân tại chỗ trước kia. Cuộc sống trước kia đã để lại nhiều điều cho cuộc sống ngày nay của chúng ta, đó là những bức xúc của cuộc sống, những vấn đề đang làm mỗi chúng ta quan tâm. Đó là những mối quan hệ biện chứng, bên trong có ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của xã hội, đến xu hướng hoạt động của thể loại phát thanh | MÔN PHÁT THANH Đề bài Phân tích và chứng minh các chức năng xã hội của phát thanh. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cuộc sống ngày nay ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Đó là một sự phản ứng đối với những tháng năm trì trệ dậm chân tại chỗ trước kia. Cuộc sống trước kia đã để lại nhiều điều cho cuộc sống ngày nay của chúng ta đó là những bức xúc của cuộc sống những vấn đề đang làm mỗi chúng ta quan tâm. Đó là những mối quan hệ biện chứng bên trong có ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của xã hội đến xu hướng hoạt động của thể loại phát thanh. Hai mươi năm trở lại đây công nghệ kĩ thuật ngày càng phát triển xu hướng toàn cầu hóa truyền thông đại chúng ngày càng thấy rõ. Báo truyền hình báo điện tử và báo giấy cũng được nâng lên cùng với sự phát triển của xã hội. Các loại hình đó cung cấp thông tin và không ngừng đổi mới mình. Tuy phát triển như vậy nhưng các loại hình đó vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn cho phát thanh. Phát thanh vẫn tồn tại và phát triển tìm được cho mình một vị thế riêng trong lòng thính giả. Các tổ hợp tập đoàn truyền thông cũng phát triển. Họ không chỉ kinh doanh trong các lĩnh vực báo giấy báo điện tử mà còn đẩy mạnh thành tổ hợp đa phương tiện trong đó có cả các tổ hợp phát thanh truyền hình đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Có thể lấy ví dụ về các tổ hợp truyền thông đó là CNN BBC Reuter AFP. Xã hội ngày càng đi lên bên cạnh sự phát triển của truyền thông đại chúng trình độ cảm thụ của khán thính giả với phát thanh cũng được nâng lên rõ rệt. Ngày nay các thính giả không chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin một cách thụ động nữa họ còn phản hồi và đánh giá các chương trình lựa 1 chọn chương trình nào để xem để nghe phù hợp với sở thích của mình. Có rất nhiều kênh để lựa chọn nếu như thính giả cảm thấy chương trình của đài này không hay họ hoàn toàn có thể vứt bỏ kênh đó và mở kênh khác ra nghe. Điều đó là là hoàn toàn dễ hiểu và đó cũng trở thành thách thức cho các nhà đài. Buộc họ phải cải tiến chương trình để không bị khán giả rời bỏ. Những thay đổi đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0