TAILIEUCHUNG - Lecture 01 – Công nghệ yêu cầu Chất lượng = Đáp ứng mục tiêu

Công nghệ phần mềm có mặt khắp mọi nơi: Tác động rất gần đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống, Nhưng các kinh nghiệm của chúng ta trong kỹ thuật phần mềm thì thường gặp hạn chế. Phần mềm được thiết kế nhằm một mục đích nào đó. Nếu nó không thực hiện tốt thì hoặc là : người thiết kế không có sự thấu hiểu một cách đầy đủ mục đích, hoặc chúng ta đang sử dụng phần mềm cho mục đích khác với dự định ban đầu. Phân tích yêu cầu nhằm xác định chính xác mục đích này. Việc hiểu không đầy. | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 01 - Công nghệ yêu cầu Chat lượng Đáp ứng mục tiêu Công nghệ phần mềm có mặt khắp mọi nơi Tác động rất gần đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống Nhưng các kinh nghiệm của chúng ta trong kỹ thuật phần mềm thì thường gặp hạn chế Phần mềm được thiết kế nhằm một mục đích nào đó Nếu nó không thực hiện tốt thì hoặc là .ngnòi thiết kế không có sự thấu hiểu một cách đầy đủ mục đích .hoặc chúng ta đang sử dụng phần mềm cho mục đích khác với dự định ban đầu Phân tích yêu cầu nhằm xác định chính xác mục đích này Việc hiểu không đầy đủ về mục đích dẫn đến chất lượng phần mềm kém Mục đích được tìm thấy từ các hoạt động của con người . Mục đích của hệ thống ngân hàng đến từ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nhu cầu từ những khách hàng của họ . ATM . Mục đích thường phức tạp 1 Phân tích yêu cầu phần mềm Thách thức năm ở đâu 2 Phân tích yêu cầu phần mềm Hệ thống nào thì mềm Các thành phần phần mềm cùng loại . Các chức năng lõi trong hệ điều hành dịch vụ mạng tầng trung gian middleware . Có quan hệ về mặt chức năng ổn định xác định bởi các giao diện kỹ thuật Nhưng chú ý rằng những hệ thống này vẫn chịu tác động bởi hoạt động của con người . khái niệm của một file một URL etc. Các hệ thống quản lý Control Systems . điều hành quy trình bay điều hành tiến trình công nghiệp . Hầu hết yêu cầu được xác định bởi các quy trình tự nhiên để điều hành Nhưng chú ý rằng các cách thức giao tiếp thì thường mang tính quyết định . các tai nạn phát sinh khi hệ thống không ứng xử theo cách thức mong đợi Tàu vũ trụ Arian 5 - France Các hệ thống thông tin Information Systems . tự động hóa văn phòng phần mềm nhóm groupware web services phần mềm hỗ trợ kinh doanh . Các hệ thống này không thể tách riêng khỏi các hoạt động mà chúng hỗ trợ Thiết kế của phần mềm kế thừa trên thiết kế của hoạt động con người Phần mềm và hoạt động con người đồng thiết lập

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    0    14-08-2020
58    5    0    14-08-2020
72    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
14    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN