TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 2: Tìm hiểu về Windows Setup và Windows Imaging File Format

Để hiểu được cách triển khai Windows Vista, bạn cần phải biết chút ít về khái niệm triển khai cũng như các kỹ thuật và công cụ có liên quan tới việc triển khai này. Trong phần đầu của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu một quan sát vắn tắt về Windows AIK và bên trong nó gồm những gì. | Triển khai Vista - Phần 2 Tìm hiểu về Windows Setup và Windows Imaging File Format Nguồn Mitch Tulloch Để hiểu được cách triển khai Windows Vista bạn cần phải biết chút ít về khái niệm triển khai cũng như các kỹ thuật và công cụ có liên quan tới việc triển khai này. Trong phần đầu của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu một quan sát vắn tắt về Windows AIK và bên trong nó gồm những gì. Bắt đầu từ bài này bạn sẽ xây dựng những hiểu biết của mình về những thành phần quan trọng như Windows Setup và Windows Imaging File Format các chủ đề của bài này và tiếp đến là cấu hình khác của Windows Setup chủ đề cho phần tiếp theo . Sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu cách sử dụng các công cụ như Windows System Image Manager Windows SIM Windows Preinstallation Environment Windows PE System Preparation Tool Sysprep ImageX và Windows Deployment Services Windows DS để thực hiện một cách thành công các triển khai - thêm nữa chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách sử dụng Microsoft Deployment Toolkit 2008 MdT 2008 . Chúng ta hãy bắt đầu với thành phần Windows Setup đây là một chương trình được sử dụng để cài đặt Windows trên mỗi một máy tính. Sử dụng chương trình này bạn có thể thực hiện những cài đặt mới một máy tính mới hay nâng cấp các phiên bản trước đó của Microsoft Windows và các cài đặt tự động khác hands-off . Bạn có thể chạy Windows Setup trực tiếp từ DVD Vista từ một DVD Vista custom-made cùng với một file giải đáp trên mạng từ một điểm chia sẻ dùng chung. Những gì đáng kể cũng như mới với Vista là Windows Setup của nó hiện sử dụng Image-Based Setup IBS đây là một công nghệ image đĩa dựa trên file sử dụng các file Image .wim của Windows dựa trên định dạng file Windows Imaging WIM . Một file .wim gồm có một hoặc nhiều image ổ đĩa của hệ điều hành Windows Vista hay Windows Server 2008 một image ổ đĩa là những gì bạn có được khi capture một ổ đĩa mà Vista hoặc W2k8 đã được cài đặt rồi và bạn có thể thực hiện các hành động khác trên các file .wim này bằng các công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN