TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng

Giống: ngoài các giống đậu hiện có ở địa phương, hiện nay đang có một số giống chủ lực đó là: VD1 (đậu lì thuần), VD2, VD5 được đánh giá là các giống có năng suất cao hơn giống địa phương, phẩm chất tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. | Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng Nguồn Giống ngoài các giống đậu hiện có ở địa phương hiện nay đang có một số giống chủ lực đó là VD1 đậu lì thuần VD2 VD5 được đánh giá là các giống có năng suất cao hon giống địa phương phẩm chất tốt đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Và hiện đang được nông dân Tây Ninh sử dụng đưa vào sản xuất trên vùng đất Tây Ninh. Thời vụ gieo trồng - Vụ Đông - Xuân gieo tháng 11-12 dương lịch - Vụ Hè - Thu gieo tháng 4-5 dương lịch - Vụ Mùa gieo vào tháng 7-8 dương lịch - Vụ Xuân - Hè gieo tháng 1-2 dương lịch Chuẩn bị đất trồng 1 - Đất trồng Chọn đất cát pha thịt nhẹ tơi xốp như đất xám phù sa cổ đất cát pha đất nâu đỏ . Dễ thóat nước trong mùa mưa và chủ động tưới trong vụ Đông Xuân. 2 - Chuẩn bị đất - Cày 1 lần sâu 20-25Cm. - Bừa hoặc phay xới 2-3 lần cho đất tơi xốp tùy theo kết cấu đất . - Lên liếp rộng 1 2 - 1 5m trường hợp tưới thấm hoặc 2 5 - 3m nếu tưới phun . Rãnh rộng 30cm sâu 15-20cm để dễ tưới và tiêu nước. CHUẨN BỊ GIỐNG - Lượng giống Vụ Hè Thu và vụ Mùa 160-180Kg đậu vỏ. Vụ Đông Xuân 200Kg đậu vỏ. - Chọn hạt Tách vỏ loại bỏ hạt lép hạt vỡ hạt xấu mốc và hạt bị lên dầu. Tách vỏ xong tỉa ngay không để quá 7 ngày để lâu hạt sẽ lên dầu nảy mầm kém ảnh hưởng tới năng suất sau này. GIEO HẠT Có thể dùng phương thức rạch hàng hay bỏ hốc đảm bảo mật độ Vụ Hè Thu và vụ Mùa 20 x 20Cm x 2 hạt 1 lỗ. Vụ Đông Xuân 10 X 15Cm X 2 hạt 1 lỗ. Độ sâu lấp hạt 2-3 Cm. Phòng trừ kiến mối Có thể xử lý đất bằng Basudin 10H với lượng 20Kg ha hoặc có thể trộn trực tiếp hạt với thuốc basudin 10H trước khi đem gieo. PHÂN BÓN Tùy theo từng lọai đất mà bón phân cho thích hợp có thể bón theo tỷ lệ N-P-K như sau 30-40N 60-90P2O5 80-100K2O Cụ thể Phân chuồng hoai mục 4-5 tấn ha nếu có Tro dừa 100-150 giạ. Phân hóa học SA 200Kg hoặc Urea 100Kg Super lân 500Kg Kali 150Kg Vôi 800Kg. Hay phân bón phức hợp 6 bao 16-16-8 2 bao Kali. Có thể giảm lượng tro dừa dùng thêm phân Komix phân vi sinh phân khoáng vi lượng. Hiện nay một số nhà máy phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT