TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về hoán đổi không gian bộ nhớ Linux

Khi máy tính cần chạy các chương trình lớn hơn bộ nhớ vật lý sẵn có, hầu hết các hệ điều hành ngày nay sử dụng công nghệ hoán đổi. Đây là công nghệ mà trong đó một phần bộ nhớ tạm thời được lưu trữ trên ổ cứng trong khi các dữ liệu khác được di chuyển vào trong các không gian nhớ vật lý. Dưới đây là một số kỹ thuật giúp bạn quản lý tốt hơn sự hoán đổi trên các hệ thống Linux và có được khả năng thực thi tốt nhất cho các hoán đổi. | Tìm hiểu về hoán đổi không gian bộ nhớ Linux Nguồn Khi máy tính cần chạy các chương trình lớn hơn bộ nhớ vật lý sẵn có hầu hết các hệ điều hành ngày nay sử dụng công nghệ hoán đổi. Đây là công nghệ mà trong đó một phần bộ nhớ tạm thời được lưu trữ trên ổ cứng trong khi các dữ liệu khác được di chuyển vào trong các không gian nhớ vật lý. Dưới đây là một số kỹ thuật giúp bạn quản lý tốt hơn sự hoán đổi trên các hệ thống Linux và có được khả năng thực thi tốt nhất cho các hoán đổi hệ thống con. Linux phân chia bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM thành các ngăn nhớ gọi là các trang. Hoán đổi là quá trình ở đó một trang nhớ được sao chép tới không gian được cấu hình trước trên ổ cứng không gian hoán đổi nhằm giải phóng trang nhớ đó. Kích thước được kết hợp từ bộ nhớ vật lý và không gian hoán đổi là tổng dung lượng bộ nhớ ảo. Có 2 lý do quan trọng mà cần phải thực hiện việc hoán đổi. Trước tiên khi hệ thống yêu cầu bộ nhớ lớn hơn bộ nhớ vật lý hiện tại đang có thì nhân hệ thống sẽ được chuyển sang các trang được sử dụng ít hơn và nhường bộ nhớ cho các ứng dụng đang cần xử lý ngay. Thứ hai số lượng các trang quan trọng được sử dụng bởi một ứng dụng trong suốt giai đoạn khởi động có thể chỉ được dùng để khởi tạo rồi sau đó không dùng lại nữa. Hệ thống có thể chuyển đổi giữa các trang này và giải phóng bộ nhớ cho các ứng dụng khác hay thậm chí cho cả cache lưu trữ ổ. Tuy nhiên việc hoán đổi cũng không phải hoàn toàn tốt. So với bộ nhớ các ổ chạy rất chậm. Tốc độ bộ nhớ có thể được đo bằng nano giây ns trong khi tốc độ ổ đo bằng mili giây ms do đó truy cập ổ chậm hơn hàng chục nghìn lần truy cập vào bộ nhớ vật lý. Càng thực hiện hoán đổi nhiều thì hệ thống sẽ càng chậm. Đôi khi hoán đổi quá mức hoặc nhiều lần liên tiếp sẽ xảy ra ở một trang được chuyển ra rồi ngay lập tức lại được chuyển vào rồi lại chuyển ra rồi cứ thế tiếp tục. Trong mỗi trường hợp thì hệ thống sẽ tìm ra các vùng nhớ trống và cùng lúc đưa vào chạy ứng dụng. Trường hợp này chỉ cần thêm RAM. Linux

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN