TAILIEUCHUNG - Đặt đầu đề cho bài báo

Đặt đầu đề cho bài báo là việc làm có tính chất quyết định số phận của bài báo. Bài báo rất hay nhưng đầu đề dở thì cĩ thể lm mất ít nhất một nửa số độc giả. Theo một kết quả điều tra x hội học thì những nh bo được hỏi cho rằng chỉ có khoảng 30% tít đặt hay. Đồng thời họ cũng cho rằng đặt tít hay không phải là khâu đơn giản, mặc dù cố gắng nhưng chưa chắc đ cĩ kết quả tốt. 100% những nh bo được hỏi đều công nhận luôn. | Đặt đầu đề cho bài báo Đặt đầu đề cho bài báo là việc làm có tính chất quyết định số phận của bài báo. Bài báo rất hay nhưng đầu đề dở thì cĩ thể lm mất ít nhất một nửa số độc giả. Theo một kết quả điều tra x hội học thì những nh bo được hỏi cho rằng chỉ có khoảng 30 tít đặt hay. Đồng thời họ cũng cho rằng đặt tít hay không phải là khâu đơn giản mặc dù cố gắng nhưng chưa chắc đ cĩ kết quả tốt. 100 những nh bo được hỏi đều công nhận luôn có hứng thú đọc những bài báo có tít hấp dẫn có 18 số người được hỏi nói họ không thường xuyên cố gắng đặt tít hấp dẫn. Cũng theo kết quả này thì cĩ tới 80 số người thích tít báo hấp dẫn về phương diện nội dung và 20 thích tít báo được trình by hấp dẫn. Về thao tác đặt tít thì cĩ 35 4 lo khi qut nội dung bi 29 16 muốn mạ cho tít hấp dẫn 27 08 thích hể hiện phong cch c nhn độc nhân độc đáo và chỉ có 8 3 chú tâm tìm ngơn từ cho tít. I. Chức năng và cấu trúc của tít báo 1. Xt về mặt thuật ngữ thì tít bo cịn được gọi là nhan đề đầu đề tiêu đề. nhưng thuật ngữ tít dược sử dụng rộng ri bởi đây vừa là thuật ngữ báo chí vừa là một từ nghề nghiệp. Ngoài ra thuật ngữ ny cịn cĩ khả năng phái sinh cao nói cách khác nó tiện lợi cho việc gọi tên các thao tác xử lý tít. 2 . Nếu nhìn từ gĩc độ makét báo có nhiều cách gọi tít như sau tít đầu trang tít đầu trang cố định tít đầu trang biến động tít chính tít phụ tít phụ trên tít phụ dưới tít lớn tít nhỏ. Nếu xét về phương diện thể loại của bài báo có tít tin tít phĩng sự tít tiểu phẩm tít ký tít bi bình luận. Mỗi loại tít như thế có đặc điểm tính chất và đặc trưng riêng. Chính cái riêng ấy có tác dụng hai mặt một mặt nó giúp độc giả nhận diện 1 ngay được nội dung chủ đề mà bài báo thể hiện. Mặt khác nó chế định và đòi hỏi sự trình bày theo những cỡ chữ kiểu chữ và tông màu nhất định. 3. Những đặc điểm nổi bật của tít báo Thứ nhất số lượng tít báo là rất lớn. Mỗi trang báo có thể có đến hàng chục tít và một số báo bốn trang với mỗi ngày một số. thì con số đó là hoàn toàn dễ hiểu. Thứ hai chính vì số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    3    0    12-08-2020
432    7    0    12-08-2020
88    4    0    12-08-2020
8    4    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
5    12    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0