TAILIEUCHUNG - Thủ thuật cài offline các gói phần mềm trong Ubuntu

Cũng như các hệ điều hành Linux khác, Ubuntu hỗ trợ tương đối tốt việc cài đặt các gói phần mềm qua mạng Internet. Khi cài đặt một phần mềm nào đó, bạn chỉ cần gõ một vài câu lệnh đơn giản, Ubuntu sẽ tự động tải về các gói phần mềm cần thiết và cài đặt. | Thủ thuật cài offline các gói phần mềm trong Ubuntu Nguồn Cũng như các hệ điều hành Linux khác Ubuntu hỗ trợ tương đối tốt việc cài đặt các gói phần mềm qua mạng Internet. Khi cài đặt một phần mềm nào đó bạn chỉ cần gõ một vài câu lệnh đơn giản Ubuntu sẽ tự động tải về các gói phần mềm cần thiết và cài đặt. Nhưng nếu máy tính của bạn không nối mạng Internet thì khác hẳn việc tìm đủ các gói cần thiết để cài một phần mềm nào đó hay biên dịch mã nguồn. tương đối phức tạp đặc biệt đối với những người không chuyên. Bài viết dưới đây giới thiệu với các bạn thủ thuật lưu và sử dụng offline các gói phần mềm đã cài đặt trong Ubuntu. Chỉ với một máy tính cài Ubuntu có nối mạng Internet bạn có thể copy các phần mềm cần sử dụng và đem cài offline trên tất cả các máy khác trong hệ thống. Thủ thuật này cũng rất hữu ích khi bạn cần sao lưu các gói phần mềm đã cài đặt sau này vì lý do nào đó phải cài lại HĐH bạn khỏi mất công tải lại từ mạng Internet. Các bước thực hiện cụ thể như sau I. Sao lưu các gói phần mềm trên máy tính có nối mạng Internet nên tiến hành thực hiện sau khi cài Ubuntu để đảm bảo tất cả các gói cần sử dụng đều được tải về khi cài đặt . Bước 1. Đăng nhập với user ROOT. Bước 2. Vào thư mục var cache apt archives chuyển hết các tệp có đuôi .deb nếu có cất ra thư mục khác chỉ để lại thư mục partial và tệp lock. Bước 3. Tiến hành cài đặt phần mềm dùng lệnh sudo apt-get install ten_phan_mem hoặc dùng Applications - Add Remove. . Sau khi đặt phần mềm bạn sẽ thấy các gói cài đặt .deb đã được tải về thư mục var cache apt archives. Bước 4. Chuyển toàn bộ những gói cài đặt .deb trong thư mục var cache apt archives lưu riêng thành một thư mục nên đặt tên thư mục gợi nhớ đến phần mềm vừa cài các gói này sẽ được sử dụng để cài offline trên các máy không kết nối Internet. Lặp lại bước 3 và 4 đến khi xong các gói phần mềm cần cài đặt. Chú ý - Có thể một số gói phần mềm liên quan đã được tải về và cài đặt nếu trước đó bạn đã cài những phần mềm khác. - Khi mới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN