TAILIEUCHUNG - Cách thiết lập hệ thống mạng Ubuntu quản lý tập trung với LDAP

Trong tương lai không xa, phần mềm mã nguồn mở và miễn phí rất có thể sẽ trở thành một lựa chọn tất yếu đối với các tổ chức/doanh nghiệp. Với ưu điểm mã nguồn mở, dễ dàng mở rộng, hoạt động ổn định lĩnh vực ứng dụng này đang ngày càng chứng tỏ tính khả dụng và hiệu quả của nó. | Thiết lập hệ thống mạng Ubuntu quản lý tập trung với LDAP Nguồn 1. Giới thiệu Trong tương lai không xa phần mềm mã nguồn mở và miễn phí rất có thể sẽ trở thành một lựa chọn tất yếu đối với các tổ chức doanh nghiệp. Với ưu điểm mã nguồn mở dễ dàng mở rộng hoạt động ổn định. lĩnh vực ứng dụng này đang ngày càng chứng tỏ tính khả dụng và hiệu quả của nó. Hầu hết các tổ chức doanh nghiệp đều cần đến một hệ thống mạng nội bộ để hỗ trợ xử lý công việc thường ngày điều hành hoạt động phối hợp làm việc. Bài viết sẽ hướng dẫn các bước xây dựng hệ thống mạng Ubuntu quản lý tập trung với LDAP một giải pháp hoàn toàn có thể thay thế hệ thống mạng Microsoft Windows với Active Directory. 2. Yêu cầu hệ thống Chúng ta sử dụng 03 máy tính với thông tin như sau Máy tính Ubuntu server o Địa chỉ IP o DNS server o Tên máy ubuntu-server Máy tính Ubuntu desktop 01 o Địa chỉ IP o DNS server o Tên máy ubuntu-desktop01 Máy tính Ubuntu desktop 02 o Địa chỉ IP o DNS server o Tên máy ubuntu-desktop02 3. Cấu hình hệ thống . Cấu hình ubuntu-server Trên máy ubuntu-server chúng ta thực hiện Cài đặt và cấu hình DNS server với phần mềm BIND. o Domain name o Bổ sung 02 Host A record tương ứng với 02 máy trạm Ubuntu vào DNS server Cài đặt và cấu hình LDAP server với phần mềm OpenLDAP. o Bổ sung 02 account tương ứng với 02 máy trạm Ubuntu vào LDAP server Account 01 - tthai Account 02 - ctbach Các bước thực hiện lần lượt như sau Cài đặt và cấu hình DNS server với phần mềm BIND 1. Cài đặt Ubuntu server phiên bản Trong quá trình cài đặt thiết lập các thông số sau Địa chỉ IP DNS server Netmask Tên máy ubuntu-server Phần mềm chọn các gói cài đặt cho DNS server 2. Cấu hình DNS server Phần mềm dùng để xây dựng DNS server trên Ubuntu là BIND Berkeley Internet Name Domain .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT