TAILIEUCHUNG - Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm

Làm thế nào để thể hiện mình là người làm việc theo nhóm hiệu quả? Vietnamlearning xin đưa ra một số gợi ý dành cho bạn: Hoàn thành công việc đúng thời hạn: Nếu bạn không hoàn thành công việc đúng thời hạn, bạn có thể làm đình trệ công việc của cả nhóm. Một người làm việc theo nhóm hiệu quả là người mà những thành viên khác trong nhóm có thể dựa vào và tin tưởng được. Là người vô tư, ngay thẳng: Theo Glem Parker, chuyên gia tư vấn về xây dựng nhóm ăn ý tại Princeton,. | Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm Làm thế nào để thể hiện mình là người làm việc theo nhóm hiệu quả Vietnamlearning xin đưa ra một số gợi ý dành cho bạn Hoàn thành công việc đúng thời hạn Nếu bạn không hoàn thành công việc đúng thời hạn bạn có thể làm đình trệ công việc của cả nhóm. Một người làm việc theo nhóm hiệu quả là người mà những thành viên khác trong nhóm có thể dựa vào và tin tưởng được. Là người vô tư ngay thẳng Theo Glem Parker chuyên gia tư vấn về xây dựng nhóm ăn ý tại Princeton tác giả cuốn Team players and teamwork New strategies for developing success để làm việc theo nhóm hiệu quả bạn không nhất thiết phải làm theo chỉ đạo của trưởng nhóm mà cần có ý kiến đóng góp riêng nhất là những ý kiến mang tính xây dựng để cả nhóm cùng tiến lên. Thích nghi nhanh chóng Trong công ty bạn có thể tham gia một vài nhóm khác nhau mỗi nhóm lại tập trung vào những mục tiêu nhất định. Chính vì vậy khả năng thích nghi nhanh chóng là một phẩm chất cần thiết của một người làm việc theo nhóm. Ngày nay cùng với sự phát triển công nghệ toàn cầu hóa nhanh chóng và tính đa dạng nơi công sở những người làm việc theo nhóm cần phải linh hoạt sáng tạo và thích nghi hơn. Một cách thể hiện sự linh hoạt là đưa ra đề nghị thay đổi cách làm việc nếu nó có thể giúp đỡ đồng nghiệp khác. Tôn trọng phong cách làm việc của đồng nghiệp Trong một nhóm mỗi người thích làm việc theo một cách khác nhau. Nhóm làm việc tốt nhất sẽ có sự hòa trộn của nhiều phong cách. Một người có khả năng làm việc theo nhóm tốt là người có thể hiểu và tôn trọng phong cách làm việc của người khác. Tránh va chạm Là một thành viên nhóm bạn đừng để bị phân tâm vì những vấn đề không cần thiết và có thể gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cả nhóm. 5 đặc điểm cấu thành một nhóm làm việc hoàn hảo Các đặc điểm của nhóm làm việc hoàn hảo được thể hiện qua ý thức rõ về vai trò nhiệm vụ thái độ tích cực trọng việc thực hiện công việc đồng thời cũng được thể hiện rõ qua cách hoạt động nhóm giải quyết xung đột và cách hoạt động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2