TAILIEUCHUNG - Bệnh sương mai cà chua

Khoa học: Phytopthora infestans Peronosporales Phycomycetes Phân bố và tác hại Phát sinh từ Nam Mỹ. Ở nước ta, bệnh gây hại nặng tại Đà Lạt. | Bệnh sương mai cà chua Nguồn Khoa học Phytopthora infestans Peronosporales Phycomycetes Phân bố và tác hại Phát sinh từ Nam Mỹ. Ở nước ta bệnh gây hại nặng tại Đà Lạt. Là loại bệnh rất phổ biến và có tác hại lớn. Hại nặng vào những năm T0 cao mưa kéo dài vào mùa hè. Hại lúc cây còn nhỏ đến thu hoạch. Triệu chứng Trên lá vết bệnh xuất hiện bắt đầu từ mép lá và ở phần cuối cuống lá. Vết bệnh hình tròn hoặc bán nguyệt. Đầu tiên màu xanh xám rồi chuyển sang xanh tối cuối cùng là màu đen. Giữa mô bệnh và mô khoẻ không có ranh giới ở mặt dưới lớp bệnh có 1 lớp mốc xám bao phủ lên. Trên cành và thân vết bệnh kéo dài theo chiều dài của thân sau đó lan rộng theo chu vi của cây. Các vết bệnh không đều đặn đôi khi cuống lá cũng bị. Chỗ bị bệnh thường lõm vào dễ bị làm cây đổ gãy. Khi trời khô ráo thì vết bệnh ngưng và cây phát triển bình thường. Quả đầu tiên làm trái bị mất màu và bị nám nâu sau đó bị thối mềm. Hiện tượng này xảy ra vào cuối giai đoạn bệnh các mô ở quả nám thì bị chết. Trái nhỏ vết bệnh xuất hiện ở núm quả và làm cho quả bị xù xì lên thịt quả bên trong có màu nâu và có tản nấm trắng ở trên bệnh. Bên trong hạt vẫn bị bênh màu nâu một phần hạt nhỏ lại. Quy luật biến động Khi nhiệt độ thấp ẩm độ 805 bào tử nẫy mầm. Nhiệt độ thích hợp 24300C tối thiểu 10 -130C đây là khoảng T0 cần thiết để cho động bào tử nang nẫy mầm T0 10 -13 là nhiệt độ thích hợp cho động bào nang phóng bào tử. Khi nhiệt độ thấp bệnh phát triển mạnh vì nó phóng ra động bào nang nhiều. Âm độ càng cao cây sinh trưởng tốt động bào nang phóng ra nhiều động bào tử và nó xâm nhập gây hại cho cây trồng T0 thích hợp 18-220C tối thiểu 120C . Thời gian tiềm dục của động bào nang từ 2-5 ngày. Cà chua bệnh tích luỹ qua lá và hạt ở nước ta không sinh bào tử hữu tính mà chỉ sinh bào tử vô tính. Biện pháp phòng trị - Đẩy mạnh biện pháp dự tính dự báo về H và T0 sương mù biến động trong từng tháng từng tuần. Nhiệt độ 14 - 200C biên độ ngày đêm 4 - 80C có sương mù hoặc mưa phùn nhỏ thì bắt đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    6    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
26    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN