TAILIEUCHUNG - Thông báo số 78/TB-VPCP

Thông báo số 78/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo, thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số 78 TB-VPCP Hà Nội ngày 25 tháng 3 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO THỦY SẢN Ngày 20 tháng 3 năm 2008 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo thủy sản. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Công Thương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Văn phòng Chính phủ Hiệp hội Lương thực Việt Nam Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Hội đồng tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến của các cơ quan tham dự Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau Năm 2007 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp và thủy sản vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng trong phát triển và ổn định tình hình kinh tế-xã hội đất nước sản lượng lúa cả năm đạt 35 87 triệu tấn xuất khẩu 4 558 triệu tấn gạo đạt 1 49 tỷ USD tăng 16 8 so với năm 2006 sản lượng thủy sản đạt 4 15 triệu tấn tăng 11 5 so với năm 2006 trong đó nuôi trồng đạt 2 1 triệu tấn khai thác đạt 2 06 triệu tấn xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng với tốc độ cao đạt 3 763 tỷ USD đời sống nông ngư dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Bước sang năm 2008 nền kinh tế của nước ta phải đương đầu với những khó khăn thách thức mới rét đậm rét hại kéo dài làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp giá cả nhiều loại vật tư hàng hóa trên thế giới và trong nước tăng cao. Trước tình hình đó nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là kiểm soát lạm phát đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngành nông nghiệp cần tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế của mình tận dụng thời cơ tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn ách tắc để phát triển sản xuất và đẩy mạnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT