TAILIEUCHUNG - Đồ án tốt nghiệp - Kỹ thuật thang máy

Thang máy là một thiết bị chuyên dùng để vận chuyển người , hàng hóa , vật liệu theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn 15 độ với phương thẳng đứng theo một tuyến định sẵn | ề án tèf nghiệp http MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Phần I Giới thiệu về kĩ thuật thang máy 4 Chương I Khái niệm chung 5 I. Khái niệm chung về thang máy 5 II. Lịch sử phát triển của thang máy 7 III. Đặc điểm đặc trưng cho chế đô làm việc của hệ truyền đông thang máy 8 IV. Kết cấu chung của thang máy 9 V. Phân loại thang máy 12 VI. Các nguyên tắc hoạt đông cơ bản của thang máy 19 VII. Tính chọn công suất đông cơ truyền đôn thang máy 19 VIII. Đặc điểm phụ tải của thang máy và các yêu cầu truyền đông cho thang máy 22 Chương II Phân tích và lựa chọn phương án 35 I. Hệ truyền đông chỉnh tiristor có đảo chiều quay 35 II. Hệ truyền đông xoay chiều 41 III. Kết luận 46 Chương III Những khái niệm cơ bản về hệ truyền động điện và đặc tính cơ của động cơ không đổng bộ 47 I. Những khái niệm cơ bản về truyền đông điện 47 II. Đặc tính cơ của đông cơ không đồng bô 56 III. Các thông số cơ bản ảnh hưởng đến đặc tính cơ của đông cơ không đồng bô 58 IV. Điều chỉnh tốc đô của đông cơ không đồng bô bằng cách Thay đổi số đôi cực của đông cơ 60 Phần II tính toán thiết kế và chọn trang bi điện cho thang máy 63 Chương I Chọn phương án thiết kế 64 I. Tính chọn công suất đông cơ điện 64 II. Tính cho tiết diện cáp đông lực 68 III. Tính chọn phanh hãm điện từ 69 Hoàiui Tv d-ng Quyền 1 ề án tèf nghiệp http IV. Chọn aptomat 71 V. Chọn khởi động từ 71 VI. Chọn rơle trung gian 73 VII. Chọn rơle thời gian kiểu điện từ 73 VIII. Chọn thiết bị chống mất pha và điện áp lưới thấp 74 IX. Chọn khí cụ bảo vệ cho mạch lực 75 X. Chọn lắp khí cụ hạn chế và an toàn 75 XI. Chọn máy biến áp 76 Chương II Thiết kế mạch động lực 77 I. Động cơ truyền động 77 II. Các công tắc tơ 79 III. Máy biến áp 79 IV. Rơle bảo vệ 79 V. Aptomat 80 VI. thiết bị chống mất pha và điện áp lưới thấp 80 VII. Các loại phanh 80 Chương III Thiết kế mạch điều khiển 83 I. Mạch gọi tầng và chuyển đổi tầng 83 II. Mạch dừng chính xác buồng thang 85 III. Mạch logic 87 IV. Mạch nguyên lí hoạt động của hệ thống tự động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT