TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Kế toán tiền lương

"Bài giảng: Kế toán tiền lương" nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức về nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán. Cùng tham khảo để hiểu rõ nội dung bài giảng này nhé. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Nội dung Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương Mô hình hóa hoạt động tiền lương Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương Kế toán tiền lương trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Hạch toán chi tiết số lượng, thời gian, kết quả lao động Bảng chấm công Phiếu làm thêm giờ Phiếu giao nộp sản phẩm Hợp đồng giao khoán Phiếu nghỉ hưởng BHXH Bảng tính lương Bảng tính và phân bổ chi phí tiền lương cùng các khoản trích theo lương Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải hạch toán chi tiết số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động. Căn cứ vào Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ, Phiếu giao nộp sản phẩm, Hợp đồng giao khoán, Phiếu nghỉ hưởng BHXH,. để lập bảng tính và thanh toán lương và BHXH cho người lao động. Căn cứ vào vào Bảng tính lương kế toán lập Bảng tính và phân bổ chi phí tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào chi phí của từng phân xưởng, bộ phận sử dụng lao động. Mô hình hóa hoạt động tiền lương Bước 1: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
3    2    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN