TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1250/QĐ-UBND

Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 1250 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNGTRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 141 2007 QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Công văn số 1092 STM-XTTM ngày 28 tháng 02 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 187 TTr-SNVngày 17 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố gồm các thành viên sau 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trưởng ban 2. Ông Trần Vinh Nhung Phó Giám đốc Sở Thương mại Phó Trưởng ban Thường trực 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Phòng Nghiên cứu ứng dụng Sở Bưu chính Viễn thông Ủy viên 4. Bà Nguyễn Thị Lan Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Ủy viên 5. Bà Trương Thị Hiền Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố Ủy viên 6. Bà Đổng Thị Kim Vui Giám đốc Sở Du lịch Ủy viên 7. Bà Trương Thùy Trang Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên 8. Bà Nguyễn Thị Thanh Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên 9. Ông Đinh Sơn Hùng Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Ủy viên 10. Ông Nguyễn Đức Trí Phó Cục trưởng Cục Thống kê Ủy viên 11. Ông Nguyễn Tuấn Việt Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Ủy viên 12. Ông Nguyễn Mạnh Tuệ Phó Trưởng Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên 13. Ông Phan Quang Đức Phó Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Ủy viên 14. Ông Võ Xuân Ngọc Phó Trưởng Phòng Tin học Cục Thuế thành phố Ủy viên 15. Ông Lê Thành Tùng Phó Trưởng Trung tâm Dữ liệu và công nghệ thông tin Cục Hải quan thành phố Ủy viên 16. Ông Trần Đình Cường Trưởng Phòng Tin học Ngân hàng Nhà nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
1    5    0    09-08-2020
124    6    0    09-08-2020
140    5    0    09-08-2020
101    8    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0