TAILIEUCHUNG - BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA "PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM"

Các phương pháp dùng để thể hiện các đối tượng dạng điểm (phương pháp kí hiệu, phương pháp biểu đồ định vị). Thể hiện các đối tượng đường (phương pháp kí hiệu dạng đường, phương pháp đường đồng mức, phương pháp đường chuyển động).Địa lý học là môn học về sự biến đổi vị trí không gian về hiện tượng tự nhiên và con người trên Trái Đất. | BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM GVHD:PHẠM THẾ HÙNG Nhóm thực hiện: Nguyễn Phúc Hậu Nguyễn Văn Ru Nguyễn Văn Mẫn Nguyễn Hoàng Sang Lê Hoàng Nhương Phạm Thanh Sang Nguyễn Thanh Thoại Phan Thiên Ban Như Ý Các phương pháp biểu hiện bản đồ thuộc ba nhóm chính: Các phương pháp dùng để thể hiện các đối tượng dạng điểm (phương pháp kí hiệu, phương pháp biểu đồ định vị). Thể hiện các đối tượng đường (phương pháp kí hiệu dạng đường, phương pháp đường đồng mức, phương pháp đường chuyển động). Thể hiện các đối tượng dạng vùng (phương pháp chấm điểm, phương pháp nền chất lượng, phương pháp vùng phân bố, phương pháp bản đồ biểu đồ, phương pháp đồ giải). I. Khái niệm II. Cách biểu hiện III. Ứng dụng Nội dung: I. Khái niệm Phương pháp chấm điểm là phương pháp biểu diễn sự phân bố của đối tượng, hiện tượng lẻ tẻ bằng các điểm chấm trên bản đồ (các điểm dân cư, các cơ sở chăn nuôi ). Các điểm chấm là yếu tố cơ bản, mỗi chấm có một giá trị (số lượng hoặc khối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    0    13-08-2020
142    3    0    13-08-2020
5    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN