TAILIEUCHUNG - Đơn tố cáo mẫu số 46

Đơn tố cáo mẫu số 46. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | MẪU SỐ 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ., ngày . tháng .năm ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi: . (1) Tên tôi là: Địa chỉ: Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: (2) Nay tôi đề nghị: (3) Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. NGƯỜI TỐ CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
5    5    0    15-08-2020
126    4    0    15-08-2020
15    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    89    0
5    4    0
TÀI LIỆU HOT
6    5    0
273    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
58    12    0
7    6    0