TAILIEUCHUNG - Các yếu tố tạo nên một cuộc đàm phán kinh doanh hoàn hảo

Để có những cơ hội kinh doanh mới, bạn cần phải đàm phán hoặc thương lượng với các đối tác. Các cuộc đàm phán này rất quan trọng bởi nó quyết định khả năng hợp tác làm ăn của bạn với đối tác trong tương lai. Những nhà doanh nghiệp trẻ thường gặp khó khăn khi đàm phán kinh doanh, đặc biệt là buổi gặp gỡ đầu tiên với khách hàng. Vietnamleanring xin cung cấp 9 bước cơ bản có thể hỗ trợ đắc lực cho sự thành công trong đàm phán với khách hang của bạn: 1/ Thu thập các. | Các yếu tố tạo nên một cuộc đàm phán kinh doanh hoàn hảo Để có những cơ hội kinh doanh mới bạn cần phải đàm phán hoặc thương lượng với các đối tác. Các cuộc đàm phán này rất quan trọng bởi nó quyết định khả năng hợp tác làm ăn của bạn với đối tác trong tương lai. Những nhà doanh nghiệp trẻ thường gặp khó khăn khi đàm phán kinh doanh đặc biệt là buổi gặp gỡ đầu tiên với khách hàng. Vietnamleanring xin cung cấp 9 bước cơ bản có thể hỗ trợ đắc lực cho sự thành công trong đàm phán với khách hang của bạn 1 Thu thập các thông tin cơ bản vê khách hàng Trước buổi đàm phán bạn nên thu thập thông tin cần thiết vê đối tác. Việc thu thập có thể được tiến hành thông qua qua các thông tin trên tờ rơi catalogue hoặc qua đàm thoại . từ đó bạn có thể biết được họ là ai và nhu cầu của họ là gì. Sau đó bạn có thể lên một danh sách các giải pháp nhằm để chứng minh sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đối tác. 2 Đưa ra các mục tiêu có tính khả thi cao Bạn cần đưa ra những mục tiêu cụ thể cho từng bước đàm phán làm sao để có thể thuyết phục đối tác tiến dần đến quyết định mua hàng hoặc dịch vụ của bạn. Ví dụ đối với dịch vụ tư vấn thì mục tiêu đầu tiên là hẹn được gặp để trình bày đê xuất thực hiện dịch vụ của bạn. Nếu là trang thiết bị hoặc máy móc thì mục tiêu là cơ hội được trình diễn giới thiệu những tính năng lợi ích của sản phẩm đó. 3 Chuẩn bị trước những tài liệu cần thiết Bận cần tập hợp đầy đủ những tài liệu giới thiệu về công ty và sản phẩm của mình như danh thiếp tờ gấp catalogue đề xuất thực hiện báo giá. và những công cụ trình bày như máy tính đèn chiếu. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng những tài liệu này trước khi giới thiệu với khách hàng chẳng hạn như nó đã được viết tốt chưa màu sắc cách thức trình bày có ấn tượng dễ hiểu và mang tính chuyên nghiệp không Nên nhớ là sau cuộc gặp gỡ chúng sẽ được khách hàng dùng để phân tích so sánh với các đối thủ cạnh tranh của bạn. 4 Thực hành kỹ phương pháp trình bày Sẽ là một sai lầm rất lớn nếu bạn chưa thể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT