TAILIEUCHUNG - Thay đổi thông tin đăng ký trong Windows Vista

Khi cài đặt Windows Vista bạn luôn nhận được một nhắc nhở nhập thông tin đăng kí gồm tên bạn và tên công ty nơi làm việc. | Thay đổi thông tin đăng ký trong Windows Vista Nguồn Quản trị mạng - Khi cài đặt Windows Vista bạn luôn nhận được một nhắc nhở nhập thông tin đăng kí gồm tên bạn và tên công ty nơi làm việc. Thông tin đăng ký này sau đó có thể sẽ được hiển thị trong hộp thoại About bạn có thể xem bằng cách vào menu Help và lựa chọn About trong những ứng dụng cơ sở của Windows Vista hoặc bạn có thể hiển thị hộp thoại About Windows bằng cách nhập Winver vào hộp Start Search hay hộp Run . Thông tin mà bạn đăng ký tất nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu bạn là người cài đặt sử dụng hệ thống. Nhưng nếu bạn sử dụng lại một hệ thống do một người dùng khác cài đặt và sử dụng thì sao Tất nhiên trong hệ thống sẽ hiển thị tên đăng ký và nơi làm việc của người đó trên tab General. Và chắc hẳn bạn sẽ muốn thay đổi những thông tin này. Giống như Windows XP thông tin đăng ký của Windows Vista luôn được lưu trữ trong Registry và có thể sử dụng Registry Editor để thay đổi. Tuy nhiên việc thay đổi trong Registry khá rắc rối và đôi khi còn gây ra một số rủi ro như lỗi hệ thống . Và có một phương pháp thay đổi những thông tin này dễ dàng hơn rất nhiều mà không hề có bất cứ rủi ro nào tất cả bạn cần làm tải công cụ Vista Registration Changer. Đây là một công cụ dạng HTML HTA sử dụng ngôn ngữ HTML Windows Script Host và VBScript để tạo ra một ứng dụng GUI đơn giản. Tuy nhiên vì Windows Vista tích hợp hệ thống User Account Control kiểm soát tài khoản người dùng nên việc chạy công cụ Vista Registration Changer nền tảng lệnh cần phải có Elevate HTML Application PowerToy hỗ trợ. Cài đặt Vista Registration Changer Sau khi tải gói công cụ Vista Registration Changer gồm 4 file bạn chỉ cần copy 4 file này vào một folder. File HTA - file chạy của công cụ. File chứa biểu tượng mà HTA sử dụng trên menu kiểm soát và thanh tác vụ Taskbar. File hướng dẫn sử dụng Vista Registration Changer. File hướng dẫn cài đặt. Sử dụng Vista Registration Changer .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT