TAILIEUCHUNG - Bí quyết để tạo nên một nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả

Nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả chính là một môi trường mà ở đó các nhân viên luôn cảm thấy thoải mái, tự tin để làm việc với nhau, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để cùng làm tốt công việc của mỗi người nhằm đạt được kết quả, mục tiêu chung của nhóm. Trong môi trường đó, các thành viên trong nhóm luôn cảm thấy được đánh giá đúng và họ hiểu rằng không nhất thiết phải cạnh tranh với nhau để được công nhận. Vietnamlearning xin giới thiệu một số phương pháp để tạo nên một. | Bí quyết để tạo nên một nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả Nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả chính là một môi trường mà ở đó các nhân viên luôn cảm thấy thoải mái tự tin để làm việc với nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để cùng làm tốt công việc của mỗi người nhằm đạt được kết quả mục tiêu chung của nhóm. Trong môi trường đó các thành viên trong nhóm luôn cảm thấy được đánh giá đúng và họ hiểu rằng không nhất thiết phải cạnh tranh với nhau để được công nhận. Vietnamlearning xin giới thiệu một số phương pháp để tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả như dưới đây Đưa ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Thông thường các thành viên trong nhóm luôn dựa vào cán bộ quản lý khi phải xác định mục tiêu của nhóm. Nếu các cán bộ quản lý không giúp các nhân viên hiểu rõ được các mục tiêu chung có thể sẽ nảy sinh bất đồng bởi mỗi thành viên tự suy diễn ra các mục tiêu của nhóm theo cách riêng. Ngược lại nếu hiểu rõ mục tiêu họ sẽ có cùng một điểm xuất phát và biết được nhóm hay cả doanh nghiệp của mình đang đi về đâu. Phân định rõ trách nhiệm cho từng thành viên. Cán bộ quản lý cần phải làm cho các thành viên hiểu rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quan hệ với các thành viên khác của nhóm. Điều này sẽ giúp các thành viên tránh sự hiểu lầm và xung đột về trách nhiệm của từng người. Công bằng với mọi thành viên trong vấn đề đào tạo. Thành viên nào cũng phải được đào tạo và trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Sự chia rẽ trong nội bộ nhóm sẽ xảy ra khi một thành viên nào đó của nhóm không thể thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Việc đào tạo cũng phải thường đựơc thực hiện thường xuyên và nếu thời gian cho phép nên để các thành viên ghép thành từng đôi để học hỏi lẫn nhau. Khuyến khích việc xây dựng quan hệ khăng khít giữa các thành viên. Các doanh nghiệp thường xuyên bận rộn với nhiều nhiệm vụ để hoàn thành trong một quỹ thời gian có hạn nhưng không nên vì thế mà quên mất việc tổ chức những hoạt động để các nhân viên có điều kiện giao lưu hiểu biết lẫn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2