TAILIEUCHUNG - SmartPM - Trình quản lý gói tin cho Linux OS

Đối với người dùng Linux, một trong những khó khăn lớn đó là quá trình cài đặt phần mềm. Nếu như trên HĐH Windows, việc cài đặt chỉ đơn giản là chạy file chứa trong bộ cài đặt của phần mềm, sau đó là một loạt các chỉ dẫn và người dùng đa phần chỉ cần ấn Next để hoàn thành quá trình cài đặt. Nhưng với Linux, một HĐH vốn được thiết kế cho đa thao tác, đa người dùng, các ứng dụng trên Linux thường tận dụng các thư viện dùng chung, từ đó dẫn đến một. | SmartPM - Trình quản lý gói tin cho Linux OS Nguồn Đối với người dùng Linux một trong những khó khăn lớn đó là quá trình cài đặt phần mềm. Nếu như trên HĐH Windows việc cài đặt chỉ đơn giản là chạy file chứa trong bộ cài đặt của phần mềm sau đó là một loạt các chỉ dẫn và người dùng đa phần chỉ cần ấn Next để hoàn thành quá trình cài đặt. Nhưng với Linux một HĐH vốn được thiết kế cho đa thao tác đa người dùng các ứng dụng trên Linux thường tận dụng các thư viện dùng chung từ đó dẫn đến một mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng. Linux là một hệ điều hành Mã nguồn mở các ứng dụng chạy trên Linux cũng đa phần được phát triển từ cộng đồng rất lớn trên Internet. Vì vậy có nhiều ứng dụng của nhóm phát triển này sử dụng các thư viện của nhóm phát triển kia nên việc đóng gói các phần mềm cũng không thể toàn vẹn và chủ động từ một bên phát triển được. Những phụ thuộc này đã gây ra khó khăn trong quá trình cài đặt cho người dùng sử dụng Linux. Linux sử dụng các trình quản lý gói tin để giúp người dùng cài đặt cấu hình cập nhật gỡ bỏ kiểm tra sự phụ thuộc . các gói phần mềm. Tuy nhiên trên các Linux Distribution sử dụng các trình quản lý gói tin khác nhau. Nếu như người dùng Debian cảm thấy khá thoải mái với cách quản lý và đóng gói phần mềm .deb qua dpkg apt-get aptitude thì điều này lại không xảy ra với hệ thống gói tin rpm trên Redhat Fedora SUSE. Với dòng Redhat Fedora trước khi YUM được tích hợp vào Fedora core 3 người dùng vẫn phải cài đặt thủ công qua RPM. RPM chỉ có nhiệm vụ cài đặt các gói tin đã được chỉ định sẵn và thông báo khi thiếu một thư viện nào đó nó không có khả năng tự tìm kiếm trên các kho chứa các gói tin phụ thuộc để cài đặt. Và đó cũng là những khắc phục khi YUM được Fedora đưa vào bộ đĩa cài đặt của mình. YUM ra đời giải quyết được khá nhiều công đoạn cài đặt cho người dùng. Với YUM người dùng cung cấp địa chỉ của các kho chứa gói tin RPM qua đường dẫn máy chủ trên Internet vào file cấu hình là YUM sẽ tự động kết nối tới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    4    0    09-08-2020
462    3    0    09-08-2020
10    6    0    09-08-2020
13    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN