TAILIEUCHUNG - Tạo và cấu hình máy ảo trong Hyper-V

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số cấu hình máy ảo mà bạn phải định nghĩa trước khi tạo một máy ảo mới, và tìm hiểu phương pháp tạo, cấu hình một máy ảo mới sử dụng New Virtual Machine Winzard trong trình quản lý Hyper-V Manager. | Tạo và cấu hình máy ảo trong Hyper-V Nguồn Quản trị mạng - Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số cấu hình máy ảo mà bạn phải định nghĩa trước khi tạo một máy ảo mới và tìm hiểu phương pháp tạo cấu hình một máy ảo mới sử dụng New Virtual Machine Winzard trong trình quản lý Hyper-V Manager. Định nghĩa những tham số cấu hình máy ảo cơ bản Trước khi sử dụng Hyper-V để tạo một máy ảo mới bạn phải biết những tham số cần thiết sau Virtual Machine Name. Đây là tên mặc định được gán cho folder máy ảo mới cũng như đĩa cứng ảo mới VHD chứa những file dữ liệu và hệ điều hành của máy ảo mới. Đây cũng là tên máy ảo hiển thị trong Hyper-V Manager Console. Bạn cần áp dụng một quy tắc đặt tên cho biết thông tin cần thiết trong hệ thống để dễ dàng xác định chính xác máy ảo mới. Virtual Machine Processor Allocation. Tham số này đại diện cho số lượng vi xử lý ảo phân bổ cho máy ảo mới này. Tham số này sẽ xem xét những yêu cầu của hệ điều hành khách những ứng dụng được lưu trữ trên máy ảo cũng như những ứng dụng chạy trên các máy ảo và hệ điều hành chủ. Mọi phiên bản Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V và Microsoft Hyper-V Server 2008 đều hỗ trợ tối đa 24 vi xử lý logic trong máy chủ Hyper-V gồm 4 chip vật lý mỗi chip có 6 lõi và mỗi máy ảo sẽ có tối đa 4 dù tham số này không được New Virtual Machine Winzard sử dụng nhưng bạn vẫn phải định nghĩa tham số này để đảm bảo rằng máy ảo mới được tạo trên một máy chủ Hyper-V với sự hỗ trợ của những tài nguyên phù hợp. Virtual Machine Memory Allocation. Tham số này cho biết dung lượng bộ nhớ phân bổ cho máy ảo mới. Quá trình phân bổ bộ nhớ cần xét đến dung lượng RAM trên máy chủ vật lý liên quan tới những yêu cầu bộ nhớ của hệ điều hành khách mới và các ứng dụng được lưu trữ cũng như những ứng dụng khác chạy trên máy ảo. Microsoft Hyper-V Server 2008 và Windows Server 2008 Standard Edition giới hạn phân bổ bộ nhớ cho máy ảo là 30GB trong khi đó Microsoft Windows Server 2008 Enterprise và Datacenter Edition .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    13    0    15-08-2020
1    10    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
12    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    4    0