TAILIEUCHUNG - ô to sử dụng năng lượng mới, chương 1

năng lượng có vai trò quan trọng thiết yếu trong đời sống và xã hội, là nguồn gốc của mọi sự chuyển động. Nó đóng vai trò đặt biệt không thể thiếu trong sự phát triển, nhu cầu trong việt vận chuyển giao lưu hàng hóa Các nguồn năng lượng được khai thác chủ yếu: - Động thực vật tự nhiên và tự tạo (gỗ (củi), rơm rạ, trấu, dầu thực vật, mỡ, cồn, biofuel) - Từ nguồn gốc hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí ); - Năng lượng thủy (chủ yếu là thủy điện); - Năng lượng mặt trời;. | Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG I. NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG Có vai trò quan trọng thiết yếu trong đời sống và xã hội là nguồn gốc của mọi sự chuyển động. Nó đóng vai trò đặt biệt không thể thiếu trong sự phát triển nhu cầu trong việt vận chuyển giao lưu hàng hóa. Các nguồn năng lượng được khai thác chủ yếu - Động thực vật tự nhiên và tự tạo gỗ củi rơm rạ trấu dầu thực vật mỡ cồn biofuel - Từ nguồn gốc hóa thạch than đá dầu mỏ khí. - Năng lượng thủy chủ yếu là thủy điện - Năng lượng mặt trời - Gió sóng biển địa nhiệt - Hạt nhân. Gần 90 năng lượng đang sử dụng l năng lượng từ các buồng đốt nhiệt Nguồn BP Amoco Trung tâm Autogas Việt Nam tháng 10 1999 II . LỊCH SỬ NGUỒN GÓC HÌNH THÀNH XE ÔTÔ - Sự mong ước của con người từ thời xưa và hiện nay. - Đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. - Trong xã hội công nghiệp nhu cầu vận chuyển lưu thông hàng hóa càng nhiều hơn nhanh hơn xa hơn. - Tại các thành phố nhu cầu giải trí du lịch tăng cao đòi hỏi phương tiện giao thông đa dạng tiện nghi và an toàn. - Từ khi người thời cổ sống trong các hang hố tới khi các nhà bác học phát minh ra pin nguyên tử trải qua 500 thế kỷ con người đã chế ngự dần dần được năng lượng. Nhờ trí tưởng tượng và tài khéo léo con người đã nghĩ ra được nhiều cách làm giảm bớt các công việc nặng nhọc. - Khởi đầu với các dụng cụ thô sơ con người tìm cách lấy lửa gieo hạt giống nuôi gia súc chế tạo đồ kim loại dùng sức lực của trâu bò lừa ngựa rồi tới sức gió và sức nước nhưng chỉ vào thời điểm máy hơi nước ra đời con người mới thực sự có được một công cụ mới. Nhờ máy hơi nước những cơ xưởng được dần dần thiết lập và Cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ thành công. Thêm vào đó sự tiến bộ của Khoa Học nhất là trên phạm vi Kỹ Thuật về Điện Lực và Xe Hơi đã làm biến đổi bộ mặt của xã hội. Riêng đối với xã hội Hoa Kỳ xe hơi đã trở nên thành phần hết sức quan trọng cho cuộc sống. Người ta tính rằng vào năm 1960 Hoa Kỳ có 6 tỉ 250 triệu mã lực thì 92 tức là 5 730 000 mã lực thuộc các xe hơi xe kéo xe vận tải và xe buýt.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN