TAILIEUCHUNG - Kế toán vốn bằng tiền

Tham khảo tài liệu 'bài 3: kế toán vốn bằng tiền misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Nội dung Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền Kế toán tiền mặt tại quỹ Kế toán tiền gửi ngân hàng Nguyên tắc hạch toán - Sử dụng thống nhất đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam - Muốn sử dụng đồng tiền ngoại tệ để ghi sổ thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính - Nếu sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ - Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền theo giá thực tế và không áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mô hình hóa hoạt động thu, chi tiền mặt Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ Thực hành kế toán tiền mặt trên PMKT Kế toán tiền mặt tại quỹ Mô hình hóa hoạt động thu tiền mặt - Bước 1: Nhân viên sau khi bán hàng thu được tiền mặt, thu tiền nợ của khách hàng,. sẽ phát sinh đề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    7    0