TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ thuật và Công nghệ đóng tàu - Vinashin Engineering

Đối tượng sử dụng tài liệu này là các kỹ sư thiết kế công nghệ lần đầu tiên làm quen với việc sử dụng phần mềm ShipConstructor để đi ống trên máy tính. Người thiết kế và sử dụng phần mềm này phải sử dụng thành thạo về AutoCAD, có kinh nghiệm về đi ống trên tàu hoặc được một người có kinh nghiệm thành thạo về đi ống hướng dẫn, kiểm tra. | CTY CP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÀU THỦY - VINASHIN ENGINEERING Mục lục I- Giới thiệu chung về II- Phóng dạng vỏ và sườn bằng Chỉnh trơn Fairing .6 Các khái niệm chung về đường Công việc phóng dạng vỏ của nhà Dùng các lệnh trong Đề án phóng dạng Projects .11 Mở file sườn thiết Các thanh công cụ Toolbars .14 Các hướng nhìn Views .15 Hiển thị nhiều hướng nhìn đồng Bỏ chế độ nhiều hướng Thay đổi Chỉnh trơn sườn F airing a Station .18 Các sườn có điểm gãy góc và có đoạn Đánh giá độ trơn Checking Fairness .21 Chỉnh trơn các đường dọc Longitudinal Fairing .21 Soạn thảo file vị trí đường hình Location File .26 Tạo mặt cong vỏ bằng Một số điểm cơ bản của Tạo mặt Surface Generation .31 Mặt Cross Mặt khả triển Developable Surface .34 Giao cắt giữa các Cắt một mặt Trimming a Surface .38 Tạo mặt boong. 40 Mặt cong lượn chuyển tiếp giữa hai Phóng dạng sườn Frame Lofting .43 Mở đau. 43 Tạo các đường hình thực Cutting Sections .43 Lấy dấu sườn và tạo các rãnh khoét Producing Frame Marks and Inserting Cutouts 46 Khai triển tôn vỏ Expanding Plates .51 Khai triển tấm tôn gần sườn Các tùy chọn chung khi khai triển Khai triển một tấm trên mũi quả Khai triển tấm giao cắt với ống lực Bản vẽ rải tôn Shell Expansion .60 Trọng lượng trọng tâm Đường cong uốn ngược Inverse Bending .65 Tạo đường cong uốn ngược của Tạo đường cong uốn ngược cho kết cấu Tính bệ khuôn PinJigs .69 In bảng trị số PrintOffsets .71 III- Khai triển chi tiết kết cấu bằng Mô hình tàu 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT