TAILIEUCHUNG - BÀI 6: AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH

Đảm bảo cho hệ thống, thông tin và những dịch vụ có khả năng chống lại những tai hoạ, lỗi và sự tác động không mong đợi Giới thiệu an toàn hệ thống máy tính. Các hiểm họa. Điểm yếu hệ thống. Phương pháp bảo vệ hệ thống. Tìm hiểu nâng cao về Virus. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MÔN HỌC XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM 4- Bài 1 Quy trình xử lý sự cố phân mềm. 4- Bài 2 Xử lý sự cố hệ điều hành. 4- Bài 3 Xử lý sự cố phân mềm văn phòng. 4- Bài 4 Xử lý sự cố sử dụng Internet. 4- Bài 5 Xử lý sự cố Email. 4- 4- 4- 4- 4- Bài 6 An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 Tối ưu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. s ăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 6 AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH Đảm bảo cho hệ thống thông tin và những dịch vụ có khả năng chống lại những tai hoạ lỗi và sự tác động không mong đợi -I- Giới thiệu an toàn hệ thống máy tính. -I- Các hiểm họa. -I- Điểm yếu hệ thống. -I- Phương pháp bảo vệ hệ thống. -I- Tìm hiểu nâng cao về Virus máy tính. 1 8 26 2009 -I- Hiểu tầm quan trọng của an toàn hệ thống. -I- Nắm rõ các hiểm họa đối với máy tính. -I- Nhận diện điểm yếu của hệ thồng. -I- Biết vận dụng các phương pháp bảo vệ máy tính. -I- Vận dụng hiệu quả phương pháp phòng tránh và quét virus . TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH An toàn hệ thống là một khái niệm và dựa trên một số tiêu chuẩn an toàn. Ứng dụng các tiêu chuẩn an toàn này để loại trừ hoặc giảm bớt các rủi ro. I An toàn hệ thống Mục đích vai trò ý nghĩa. Phạm vi an toàn. s ăce 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH l Mục đích vai trò ý nghĩa Mục đích Đảm bảo tính tin cậy Confidentiality - Không được truy cập trái phép Đảm bảo tính nguyên vẹn Integrity - Thông tin không thể bị sửa đổi Đảm bảo tính sẵn sàng Availability - Thông tin luôn sẵn sàng Đảm bảo tính không thể từ chối Non-repudiation - Giá trị về pháp lý. Đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong quản lý thông tin. Cung cấp các thông tin có giá trị thực sự đúng đắn. s ăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH l Phạm vi an toàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN