TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn upload tài liệu lên tài khoản Google Docs với 1 thao tác

Hướng dẫn upload tài liệu lên tài khoản Google Docs với 1 thao tác Google Docs là 1 giải pháp xử lý và lưu giữ tài liệu, văn bản trực tuyến với đầy đủ chức năng, nhưng khoảng thời gian mỗi lần truy cập vào site chứa dữ liệu là khá lớn. Sau đây, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn tiện ích Desktop Gadget có thể giúp người dùng upload tài liệu chỉ với thao tác đơn giản kéo và thả. Đường dẫn tải Cloud Driver gadget. . | Hướng dẫn upload tài liệu lên tài khoản Google Docs với 1 thao tác Google Docs là 1 giải pháp xử lý và lưu giữ tài liệu văn bản trực tuyến với đầy đủ chức năng nhưng khoảng thời gian mỗi lần truy cập vào site chứa dữ liệu là khá lớn. Sau đây Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn tiện ích Desktop Gadget có thể giúp người dùng upload tài liệu chỉ với thao tác đơn giản kéo và thả. Đường dẫn tải Cloud Driver gadget. Thông tin chính thức từ nhà phát triển http www. criticaltick. com Truy cập vào đường dẫn tải Cloud Driver Gadget nhấn nút Download để tải chương trình về máy online file storage through secure HTTPS connections ning a Google Account. and support II add them Download Đây là gadget của 3rd party do đó hệ thông sẽ hỏi đê xác nhận bạn có muôn tải ứng dụng về máy hay không. Chọn Install Please read carefully Unverified submission. Only mstai applications from developers you trust. This is a third-party application and it could access your computer s files show you objectionable content or change its behavior at any time. Sau khi quá trình tải hoàn tất chọn tiếp Install đê bắt đầu cai dat Sau khi cài đặt xong bạn sẽ thấy ứng dụng gadget này xuất hiện trên desktop hoặc trực tiếp thêm từ thư việc gadget cũng được Tiếp theo bạn cần thêm tài khoản Google để có thể upload dữ liệu nhấn vào nút có biểu tượng gear để mở cửa sổ Options

TÀI LIỆU LIÊN QUAN