TAILIEUCHUNG - Đăng ký hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm (đối với cơ sở ấp trứng không thuộc đối tượng kinh doanh)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm (đối với cơ sở ấp trứng không thuộc đối tượng kinh doanh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm đối với cơ sở ấp trứng không thuộc đối tượng kinh doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC UBND cấp xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Người yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 1. Bước 1 UBND cấp xã nộp đơn khai báo hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm. Đầy đủ hồ sơ cán bộ thú y có trách nhiệm tiếp nhận. Nhận thông báo trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2. Bước 2 của UBND cấp xã. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn Khai báo hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm tự khai Thành phần hồ sơ 2. - Xuất trình hộ khẩu của người đi làm thủ tục. Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.