TAILIEUCHUNG - Thế giới phẳng - Freedman

Tôi nghĩ cuốn sách này có ích cho các nhà chính trị, các nhà hoạch định chính sách, vì nó trình bày những thách thức của thế giới phẳng đối với Mỹ, với thế giới đang phát triển, với các công ty, nên các loại độc giả này sẽ có thể thấy thông tin và ý tưởng của Freedman gây kích thích. | The gio i Phäng TOM TAT LICH SÜ THE KI HAI MUÖI MÔT The World Is Flat A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY Thomas L. Friedman THẾ GIỚI LÀ PHẲNG Những người dịch Nguyễn Quang A Cao Việt Dũng Nguyễn Tiên Phong CÙNG TÁC GIẢ From Beirut to Jerusalem 1989 The Lexus and the Olive Tree 1999 Chiếc Lexus và Cây Ôliu NXB. Khoa học Xã Hội 2005 Longtitudes and Attitudes 2002

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.