TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp "Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và ảnh hưởng của Hiệp định tới xuất nhập khẩu của Việt Nam"

Trong bối cảnh thế giới có nhiều sự thay đổi theo xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, Việt Nam chúng ta cũng đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trên phương diện kinh tế với những thành tựu to lớn đạt được trong những năm vừa qua. Những thành tựu đó không chỉ đem lại sự phát triển phồn vinh cho nền kinh tế, cuộc sống ấm no cho nhân dân mà còn góp phần quan trọng mang lại sự ổn định về các mặt chính trị và xã hội. Với phương châm. | Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và ảnh hưởng của Hiệp định tới xuất nhập khẩu của Việt Nam. LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh thế giới có nhiều sự thay đổi theo xu hướng toàn cầu hoá hiện nay Việt Nam chúng ta cũng đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ đặc biệt là trên phương diện kinh tế với những thành tựu to lớn đạt được trong những năm vừa qua. Những thành tựu đó không chỉ đem lại sự phát triển phồn vinh cho nền kinh tế cuộc sống ấm no cho nhân dân mà còn góp phần quan trọng mang lại sự ổn định về các mặt chính trị và xã hội. Với phương châm đa dạng hoá thị trường đa phương hoá mối quan hệ kinh tế Việt Nam đang bằng con đường xuất nhập khẩu hàng hoá tìm kiếm mở rộng thị trường nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế trong tiến trình tiếp cận hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Bằng những nỗ lực không ngừng của Đảng Chính phủ Nhà nước và nhân dân chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và rào cản để đạt được những thoả thuận ký kết được những văn bản thương mại quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển kinh tế thậm chí có vai trò mở cửa làm hình thành những giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của lịch sử. Một trong những văn bản đó chính là Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết vào ngày 13 1 2000 và chính thức có hiệu lực từ ngày 10 12 2001. Đây là một văn bản pháp lý quốc tế quan trọng bởi Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn nhất có sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới kinh tế toàn cầu. Do đó việc xúc tiến hoạt động xuất khẩu và có mối quan hệ thương mại thường xuyên lâu dài với thị trường này không những sẽ tạo thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập mà còn làm gia tăng cán cân thương mại và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thương trường quốc tế. Sau tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Việt Nam việc ký kết Hiệp định thương mại song phương là một bước tiến hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước một mối quan hệ bình đẳng cùng có lợi trong một thời kỳ mới. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.