TAILIEUCHUNG - Đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất, sáp nhập

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất, sáp nhập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất sáp nhập Thông tin Lĩnh vực thống kê Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tư pháp Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất sáp nhập đồng. Thông tư 97 2006 TT-BTC ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp - Địa chỉ 469 Đại lộ Bình Dương Phường Phú cường Thị xã 1- Bước 1 X .X . . .X. Thủ Dầu Một. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Đến ngày hẹn trong phiếu người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng bổ trợ tư pháp để nhận giấy 2. Bước 2 đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất sáp nhập. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không được cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật theo mẫu của Bộ Tư pháp 2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất sáp nhập 3. Giấy tờ chứng minh về trụ sở 4. Dự thảo Điều lệ của công ty luật được hợp nhất sáp nhập 5. Hợp đồng hợp nhất sáp nhập. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đối với công ty luật TNHH một thành viên theo Thông tư 02 2007 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.