TAILIEUCHUNG - Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 11)

9. Tứ chứng Fallot (Tetralogy of Fallot). . Đại cương và phân loại: + Là loại bệnh tim bẩm sinh có tím, chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh. + Tứ chứng Fallot bao gồm các bệnh: - Thông liên thất: hay gặp ở phần màng hoặc phần cơ tiếp xúc với phần màng của vách liên thất. - Hẹp dưới van động mạch phổi do phì đại phần phễu, ít khi hẹp động mạch phổi ở các vị trí khác. - Phì đại thất phải do hậu quả của hẹp dưới van động mạch phổi. - Động mạch. | Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành Adult congenital heart disease Kỳ 11 TS. Nguyễn Đức Công Bệnh học nội khoa HVQY 9. Tứ chứng Fallot Tetralogy of Fallot . . Đại cương và phân loại Là loại bệnh tim bẩm sinh có tím chiếm khoảng 10 tổng số bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh. Tứ chứng Fallot bao gồm các bệnh - Thông liên thất hay gặp ở phần màng hoặc phần cơ tiếp xúc với phần màng của vách liên thất. - Hẹp dưới van động mạch phổi do phì đại phần phễu ít khi hẹp động mạch phổi ở các vị trí khác. - Phì đại thất phải do hậu quả của hẹp dưới van động mạch phổi. - Động mạch chủ cưỡi lên vách liên thất. Đôi khi còn kết hợp với các dị tật bẩm sinh khác như . Động mạch chủ xuất phát từ thất phải. . Thông liên nhĩ týp 1 hoặc 2 gọi là ngũ chứng Fallot Pentology . . Thất phải 2 buồng. . Không có van động mạch phổi hoặc thiểu sản động mạch phổi. Phân loại dựa theo mức độ áp lực thất phải và thất trái mức hẹp tắc phần tống máu của thất phải và thông liên thất người ta chia làm 5 loại - Fallot nặng có thiểu sản van động mạch phổi dòng máu lên phổi phụ thuộc vào tuần hoàn bên của mạch máu phế quản hoặc tồn tại ống động mạch. - Fallot kinh điển có shunt từ phải qua trái biểu hiện tím tái nặng ngón tay dùi trống. - Fallot mức độ trung bình shunt 2 chiều thường không có tím khi nghỉ ngơi mạch máu phổi bình thường. - Fallot có thông liên thất chiếm ưu thế do hẹp động mạch phổi nhẹ nên shunt trái qua phải chiếm ưu thế qua lỗ thông liên thất bệnh kéo dài với suy tim mạn tính. - Fallot với hẹp động mạch phổi chiếm ưu thế lỗ thông liên thất nhỏ động mạch phổi hẹp nặng áp lực động mạch phổi tăng cao gần bằng áp lực động mạch ngoại vi. . Bệnh sinh Bệnh phụ thuộc vào 2 yếu tố. - Kích thước của lỗ thông liên thất. - Mức độ tắc hẹp của động mạch phổi. Khi lỗ thông liên thất lớn áp lực thất trái và thất phải cân bằng nhau nếu hẹp động mạch phổi không nhiều thì áp lực thất phải không cao hơn áp lực động mạch ngoại vi gây shunt 2 chiều . Shunt trái qua phải ở thời kỳ thất co đồng thể tích và .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.