TAILIEUCHUNG - Luận văn: Một số giải pháp tìm kiếm thị trường đầu ra cho cá tra và cá basa Việt Nam

Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu những lí luận cơ bản về thị trường, từ đó đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất và tiêu thụ cá tra, basa để đưa ra những giải pháp tìm kiếm thị trường đầu ra cho cá basa Việt Nam trong thời gian tới. | Khoá luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong xu thế thương mại toàn cầu đang phát triển nhanh chóng với nhiều chiều hướng như hiện nay không phải bất cứ quốc gia nào tham gia thị trường quốc tế cũng có thể dễ dàng thuận lợi giao dịch ngoại thương mà không gặp cản trở. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn Việt Nam đã vấp phải vụ tranh chấp thương mại đầu tiên khi bị Hiệp Hội Các Chủ Trại Cá Nheo Mĩ kiện bán phá giá các sản phẩm cá tra basa phi lê vào thị trường này. Vụ kiện kéo dài 2 năm để lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều bài học và cũng nhiều vấn đề trong đó có việc tìm thị trường mới cho sản phẩm và xem xét nhìn nhận lại công tác thị trường ở chính các doanh nghiệp. Sau khi kết thúc vụ kiện bán phá giá cá tra basa vào thị trường Mĩ với quyết định của US ITC cho phép áp mức thuế chống bán phá giá lên sản phẩm phi lê cá da trơn của Việt Nam việc xuất khẩu của cá tra basa chững lại đầu ra vướng mắc do xuất khẩu sang thị trường lớn nhất gặp cản trở công tác tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm cá vào thời điểm này mang ý nghĩa quyết định và quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tìm thị trường đầu ra còn giúp doanh nghiệp xuất khẩu cá tra basa tổ chức chặt chẽ khâu định vị và phát triển thị trường trong công tác xúc tiến xuất khẩu cũng như mở rộng thị trường trong nước một cách đúng đắn. Với mong muốn góp phần giải quyết tìm hướng đi mới cho sản phẩm độc đáo này của Việt Nam người viết đã lựa chọn đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CHO CÁ TRA VÀ CÁ BASA VIỆT NAM . 2. Mục đích của đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu những lí luận cơ bản về thị trường từ đó đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất và tiêu thụ cá tra basa để đưa ra những Triệu Thị Mỹ Châu - A9 K38 1 Khoá luận tốt nghiệp giải pháp tìm kiếm thị trường đầu ra cho cá tra basa Việt Nam trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Tình hình khu vực sản xuất khu vực chế biến và thị trường tiêu thụ cá tra basa của Việt Nam công tác thị trường và định hướng thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.