TAILIEUCHUNG - Thủ thuật gõ công thức toán học phức tạp trong Word

Thủ thuật gõ công thức toán học/hóa học phức tạp trong Word Với bài viết dưới đây, bạn có thể gõ các công thức toán học, vật lý, hóa học phức tạp ngay trong Microsoft Word một cách đơn giản và nhanh chóng. Sử dụng tính năng sẵn có của Word: Đối với Word 2007: Nếu đang sử dụng Word phiên bản 2007, bạn có thể sử dụng tính năng đã được tích hợp sẵn để gõ các công thức toán học vào văn bản của mình. . | Thủ thuật gõ công thức toán học hóa học phức tạp trong Word Với bài viết dưới đây bạn có thể gõ các công thức toán học vật lý hóa học. phức tạp ngay trong Microsoft Word một cách đơn giản và nhanh chóng. Sử dụng tính năng sẵn có của Word Đối với Word 2007 Nếu đang sử dụng Word phiên bản 2007 bạn có thể sử dụng tính năng đã được tích hợp sẵn để gõ các công thức toán học vào văn bản của mình. Bạn thực hiện theo các bước sau - Di chuyển con trò của Word đến vị trí bạn muốn chèn công thức. - Chọn tab Insert từ menu của Word 2007 nhấn vào nút Equation hoặc nhấn tổ hợp phím Alt và lập tức tab Desugb sẽ được xuất hiện trên menu của Word có chứa đầy đủ các biểu tượng ký tự toán học và các công thức toán học phức tạp. - Khi kích chọn 1 dạng công thức toán học Word 2007 sẽ liệt kê danh sách các kiểu công thức có thể sử dụng của dạng công thức toán học đó. - Sau khi đã chọn được 1 dạng công thức công thức đó sẽ được chèn vào vị trí con trỏ chuột hiện tại đồng thời sẽ chừa các ô trống để người dùng có thể điền vào các giá trị tương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.