TAILIEUCHUNG - Giáo trình Photoshop - Chương 2

Khi bạn muốn mở một tấm hình nào đó trong rất nhiều hình ảnh mà bạn có thì File Browser là người bạn tốt nhất của bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian với những tính năng mới có khả năng tổ chức các tập tin do đó bạn có thể tìm và nhìn thấy chính xác tấm hình mà bạn cần thậm chí bạn không cần phải mở tấm hình đó trong Photoshop. | Chương 2 Cách sử dụng File Browser Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và Khi bạn muốn mở một tấm hình nào đó trong rất nhiều hình ảnh mà bạn có thì File Browser là người bạn tốt nhất của bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian với những tính năng mới có khả năng tổ chức các tập tin do đó bạn có thể tìm và nhìn thấy chính xác tấm hình mà bạn cần thậm chí bạn không cần phải mở tấm hình đó trong Photoshop. Ở bài học này bạn sẽ học được những cách sau Xác định và định lại kích thước cho File Browser Palette và những cột của nó. Phân loại và tự sắp xếp những biểu tượng thu nhỏ của hình ảnh trong File Browser. Xoá đặt lại tên và đặt lại tên hàng loạt từ File Browser. Thêm Flags ranking metadât và từ khoá cho hình ảnh. Chạy câu lệnh tìm kiếm file hình dựa trên tiêu chí mà bạn thiết lập. Tạo một PDF presentaion từ hình ảnh được chọn từ File Browser. Tạo một Web Gallery từ những hình ảnh được chọn từ File Browser. Chuẩn bị một Picture Package tuỳ biến của hình ảnh được chọn từ File Browser. - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 1 Chương 2 Cách sử dụng File Browser Photoshop CS Bắt đầu Bạn đã biết sơ qua về File Browser trong chương 1 Môi trường làm việc của Photoshop . Nếu bạn đã . _ . X . 3 . - . .X. Tã. .X . học xong bài đó chắc hăn bạn đã biết nút File Browser _trên thanh tuỳ biến công cụ của Photoshop mở đóng hoặc hiển thị File Browser lên trước. Trong bài học này bạn sẽ học sâu hơn về File Browser. Mục đích của bài học đầu tiên là tổ chức ghi lời chú thích cho một bộ sưu tập hình ảnh. File Browser cũng có một vài tính năng giống với Window Explorer của Windows khi xử lý các tệp tin và thư mục. Những