TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất Thuận lợi , khó khăn và giải pháp”

Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tại đại hội Đảng khoá VIII, Đảng đã chủ trương : “tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ, mở rộng đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Vịêt Nạm muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều măt, song phương và đa phương với. | LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để bắt kịp với nền kinh tế thế giới tại đại hội Đảng khoá VIII Đảng đã chủ trương tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ mở rộng đa phương hoá đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Vịêt Nạm muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới phấn đấu vì hoà bình độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều măt song phương và đa phương với các nước các khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau bình đẳng cùng có lợi giải quyết các vấn đề còn tồn tại và tranh chấp bằng thương lượng. Trên cơ sở đó hoạt động thương mại quốc tế ở nước ta ngày càng phát triển vì thương mại quốc tế là tất yếu khách quan tạo ra hiệu quả cao nhất trong nền sản xuất của mỗi quốc gia củng như trên toàn thế giới. ở nước ta việc nhập khẩu đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Hoạt động xuất khẩu ở nước ta còn hạn chế mà chủ yếu là nhập khẩu có thể là nhập thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất nhập nguyên vật liệu để gia công xuất khẩu nhập tư liệu về sản xuất phục vụ đời sống dân sinh . Vịêt Nam ta đã qua thơi phải lo cho việc ăn sao cho đủ no mặc sao cho đủ ấm mà bây giờ vươn lên nhu cầu tự thoả mãn bản thân mua sắm phục vụ đời sống nhu cầu đi lại sao cho thuận tịên. Hịên nay xe máy và xe đạp vẫn là những phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Vịêt Nam thị trường xe máy hiện nay rất sôi động và kinh doanh mặt hàng xe máy đang là nguồn lợi của nhiều công ty. Công ty Quan Hệ Quốc Tế -Đầu Tư Sản Xuất củng tham gia vào thị trường đó và hoạt động liên tục có lãi trong nhiều năm qua .Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty tôi đã chọn đề tài Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất Thuận lợi khó khăn và giải pháp . Đề tài gồm các nội dung chủ yếu sau Chương I Những vấn đề lý luận chung về nhập khẩu Chương II .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.