TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại công ty vật liệu xây dựng Hà Nội”

Bước sang thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học công nghệ - thông tin, mọi thành tựu khoa học công nghệ được áp dụng vào trong khoa học sản xuất hàng hoá và dịch vụ, năng suất trong sản xuất tăng nhanh, hàng hoá sản xuất ra ngày càng nhiều. Do đó sự cạnh tranh giữa các công ty, các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm cho mình một vị thế, chỗ đứng trên thị trường, liên tục mở rộng thị phần sản phẩm, nâng cao uy. | Nguyễn Thị Phương Lan - QT1- K10 Mục Lục CHUƠNGI NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH . Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của doanh Hoạt động tiêu thụ trong doanh Quản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương Khái niệm và tầm quan Khái niệm và vai trò của công tác quản trị bán hàng trong doanh nghiệp thương Nội dung chủ yếu của quản trị bán hàng theo cách tiếp cận quá trình . 17 Quản trị bán hàng theo các hoạt động tác Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ của doanh Những nhân tố thuộc về bản thân doanh . Các nhân tố thuộc về khách . Chính sách quản lý vĩ mô của Nhà CHƯƠNG II THỰC TRẠNG hoạt động quản trị tiêu thụ ở công ty Vật liệu XÂY DỰnG hà NộI. . 33 Giới thiệu tóm lược về Công ty vật liệu xây dựng Hà Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội. 33 Cơ cấu tổ Chức năng nhiệm Môi trường kinh doanh của doanh Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội 2000-2002. 41 Kết quả tiêu thụ hàng Kết quả hoạt động kinh doanh theo cơ cấu mặt Cơ cấu lao động trong công Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị tiêu thụ hàng hoá 1 Nguyễn Thị Phương Lan - QT1- K10 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI. 45 . Định hướng phát triển của công ty trong thời gian . Dự báo về thị trường phát . Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại công ty vật liệu xây dựng Hà . Một số kiến nghị KẾT TÀI LIỆU THAM Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị tiêu thụ hàng hoá 2 Nguyễn Thị Phương Lan - QT1- K10

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.