TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cô phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà”

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường canh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay Doanh nghiệp muốn tồn tại và đi lên thì trước hết hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hiệu qủa. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện để mở mang và phát triển kinh tế, đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện cho sản xuất kinh doanh, ứng dụng quy trình mới cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách. | Luận. Văn. Tết Nghiệp Vũ Thị H ng. Lời Mở Đầu Trong điều kiện nền kinh tế thị trường canh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay Doanh nghiệp muốn tồn tại và đi lên thì trước hết hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hiệu qủa. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện để mở mang và phát triển kinh tế đầu tư mua sắm thiết bị phương tiện cho sản xuất kinh doanh ứng dụng quy trình mới cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác nhau đều tự tìm cho mình giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu qủa kinh doanh phù hợp phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình. Cùng với xu thế phát triển của xã hội của nền kinh tế viẹc quan tâm đến chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Để có thể tồn tại và pháp triển trên thị trường các doanh nghiệp cần phải tính toán để dảm bảo giảm được chi phí tới mức thấp nhất từ đó tạo cho doanh nghiệp mức lợi nhuận tối đa. Muốn được như vậy mỗi Công ty đề phải có những bộ phận kế toán để hạch toán riêng phù hợp nhất với từng Công ty từng lĩnh vực hoạt động. Nhận thức được vấn đề trên sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà được sự giúp đỡ tận tình của các cô các anh chị trong phòng kế toán của Công ty cùng sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn tôi đã mạnh dạn đi sâu và đè tài Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cô phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà làm luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài trên của tôi được nghiên cứu với 3 phần như sau Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp Xây lắp. Dọì học Quẫn Lý Kinh Doanh H à. Nội Líp 7A08 1 Luận. Văn. Tết Nghiệp Vũ Thị H ng. Phần II Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà. Phần III Một số ý kiến đè xuất nhằm hoàn thiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.